Byla zveřejněna brožura ke 12. semináři občanské společnosti o sdělovacích prostředcích

Byla vydána nová brožura, ve které čtenáři naleznou nejdůležitější závěry debaty na téma Upevnění evropských hodnot a poznatky účastníků diskuse a řečníků, kteří pronesli úvodní proslovy.

12. seminář občanské společnosti o sdělovacích prostředcích, který se konal v Aegli Zappiou v řeckých Athénách ve dnech 22. a 23. listopadu 2018, byl rozvržen do tří panelových diskusí. Ty byly věnovány naléhavým otázkám, jako jsou multikulturalismus, rostoucí nacionalismus, antiliberální tendence a vytrácející se solidarita, jež zpochybňují hodnoty, na nichž byla EU postavena.

První panelová diskuse byla zaměřena na téma evropské hodnoty versus extremistické ideologie, druhá se zabývala způsobem, jakým evropská liberální demokracie čelí prohlubujícímu se odklonu od liberalismu v některých členských státech, a konečně třetí zkoumala úlohu organizované občanské společnosti při hájení demokratické, na hodnotách založené a jednotné Evropy. Zástupci médií, akademické obce a občanské společnosti se podělili o své poznatky a diskutovali s účastníky o aktuálních otázkách a možnostech, jak ochránit evropské hodnoty.

Brožura je k dispozici na této adrese.

Videozáznam ze semináře je k dispozici zde. (ehp)