Proti populismu musí bojovat každý z nás

Hospodářský pokrok a sociální stabilita jsou dva klíčové prvky v boji proti euroskepticismu, samy o sobě však nestačí; je potřeba zapojit občanskou společnost!

Skupina Různorodá Evropa v EHSV při představení studie Společnost mimo velká města: úloha organizací občanské společnosti v boji proti populismu dne 20. února 2019 v Bruselu vyhodnotila nárůst populismu v EU, provedla analýzu toho, jak a proč se v EU populismus začal šířit, a zdůraznila klíčovou úlohu, již v boji proti populismu může sehrát občanská společnost.

Přestože jsou hospodářský pokrok a sociální stabilita nezbytnou součástí řešení obav, které vedou k euroskepticismu, samy o sobě nestačí. Organizace občanské společnosti musí přijmout opatření s cílem pozitivně informovat o hodnotě a významu Evropy a přiblížit Evropu jejím občanům. „Zachování liberální demokracie se týká každého,“ řekl Arno Metzler, předseda skupiny Různorodá Evropa v EHSV. „Myslím si, že jediným způsobem, jak bojovat proti populismu, je využít náš demokratický systém, tedy právě ten systém, který se populisté snaží rozložit. EU nesmí k lidem pouze promlouvat, ale musí jim aktivně naslouchat a zapojit je do dialogu. Evropská občanská společnost by měla Unii pomoci oslovit občany, a tak zabránit tomu, aby byly populistické strany přitažlivé, a tuto přitažlivost omezit,“ dodal.

K nejdůležitějším faktorům, které stojí za vyšší podporou populismu v celé EU, patří podle výzkumu hospodářský úpadek, sociální nestabilita a nízká úroveň vzdělání. Je však také třeba zvážit další složitější a vzájemně provázané otázky, například přání zachovat status quo a potřebu chránit tradiční hodnoty, monokultury či specifické identity. (mp)