EHSV je pro důstojný minimální příjem podporovaný EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal stanovisko Evropská rámcová směrnice o minimálním příjmu, v němž žádá Evropskou komisi, aby zavedla závazný rámec EU, který by stanovil přiměřený minimální příjem v celé EU a byl uzpůsoben životní úrovni v jednotlivých členských státech. 

EHSV uvedl, že tento rámec v podobě směrnice je zapotřebí pro účinné řešení závažných a přetrvávajících problémů chudoby v Evropě a pro obnovení důvěryhodnosti EU, neboť závazky EU týkající se snížení počtu občanů EU ohrožených chudobou o 20 miliónů zdaleka nebyly splněny.

„Otázka minimálního příjmu je vysoce politická. Jedná se o volbu, kterou je třeba učinit na úrovni EU, a Komise se nemůže schovávat za zásadu subsidiarity, která je v tomto případě špatně uplatňována, a rozhodnout, že nemůže nic dělat s tak závažnou otázkou, která se dotýká důstojnosti a lidských práv,“ řekl zpravodaj stanoviska Georges Dassis.

„EU musí udělat něco konkrétního pro lidi, kteří nemají nic. Zůstaneme-li dnes vůči jejich bídě neteční, může být zítra již pozdě,“ řekl pan Dassis.

Skupina Zaměstnavatelé v EHSV předložila protistanovisko, v němž se vyslovila proti navrhovanému použití závazného nástroje a pro to, aby byl minimální příjem řešen na vnitrostátní úrovni.

Protistanovisko bylo zamítnuto a stanovisko z vlastní iniciativy pana Dassise bylo přijato 158 hlasy pro, 81 hlasů bylo proti a 12 členů se zdrželo hlasování. (ll)