Skupina Různorodá Evropa si v Belfastu vyslechla, jaké obavy vyvolává brexit

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupina Různorodá Evropa se sešla 15. února 2019 v prostorách Královské univerzity v Belfastu, aby zhodnotila stav jednání o brexitu a zamyslela se nad jeho důsledky pro mírový proces v Severním Irsku.

Vzhledem ke stávající patové situaci ohledně návrhu záložního řešení se členové EHSV během této informační cesty chtěli lépe obeznámit s problémy, které se týkají hranice mezi Spojeným královstvím a Irskem, a se sociálními, hospodářskými a politickými důsledky vystoupení Spojeného království z EU pro Severní Irsko.

Místní politikové, akademičtí pracovníci a zástupci dobrovolnických organizací objasnili evropským představitelům podniků, odborových svazů, zemědělců, spotřebitelských sdružení a dalších subjektů, jakým způsobem toto vystoupení ovlivní jejich život v pracovním, politickém a osobním ohledu. Toto setkání se uskutečnilo v okamžiku, kdy do vypršení lhůty stanovené v článku 50 zbývaly necelé dva měsíce, ale ještě se nepodařilo dosáhnout dohody.

Mezi pozvanými řečníky byli bývalý premiér Irské republiky Brian Cowen, poslanec Dolní sněmovny Spojeného království za Demokratickou unionistickou stranu (DUP) Sir Jeffrey Donaldson a členové severoirského zákonodárného shromáždění Caoimhe Archibald za stranu Sinn Féin a Mike Nesbitt za Ulsterskou unionistickou stranu (UUP).

„Přijeli jsme sem, abychom nabídli pomocnou ruku občanské společnosti po obou stranách hranice. Budeme stát při vás, bez ohledu na to, jak se situace v příštích deseti týdnech vyvine. Občanská společnost nezná hranic a již nyní bychom měli přemýšlet o tom, jak bychom mohli v nadcházejících měsících a letech pokračovat ve spolupráci,“ prohlásil předseda skupiny Různorodá Evropa Arno Metzler s poukazem na obavy, které brexit budí.

„Ačkoli se tady ne všichni shodneme na tom, jaký dopad bude mít brexit na irském ostrově, je nesporné, že my všichni – zbývajících 27 členských států EU, evropská občanská společnost a evropské orgány a instituce – učiníme vše pro to, aby ve vašich myslích a ve vašem každodenním životě nadále panoval duch spolupráce, který přinesla Velkopáteční dohoda,“ dodal pan Metzler. (cl)