Budoucnost evropské demokracie je bezprostředně spjata s mírovým vývojem a federálním charakterem Evropy

O budoucnosti demokracie v Evropě se diskutovalo na dvoudenní celoevropské konferenci, kterou ve dnech 1. a 2. března uspořádal v prostorách muzea Akropole v Aténách předseda EHSV Georges Dassis. V sále, který byl zaplněn aktivně angažovanými účastníky zastupujícími orgány EU, řeckou vládu, organizace občanské společnosti a vysoké školy, se Georges Dassis jednoznačně vyslovil pro federální a mírovou Evropu, která hájí princip solidarity a dbá na blaho svých občanů.

Proti populismu, který se v evropských zemích nebezpečně šíří, nelze bojovat slovy. Evropská unie musí poskytnout konkrétní odpovědi na požadavky občanů týkající se bezpečnosti, práce pro ně samé a budoucnosti pro jejich děti,“ prohlásil předseda EHSV Georges Dassis. „Přejeme si takovou Unii, která bude s to zaručit všem rovné příležitosti. Chceme-li se vypořádat s populismem a zamezit frustraci, již pociťují nejzranitelnější skupiny obyvatel v našich zemích, musíme se teď přednostně zaměřit na sociální aspekty, samozřejmě aniž bychom tím destabilizovali hospodářství EU.“

Georges Dassis vyzval k zavedení volené funkce evropského ministra financí, který bude nést politickou odpovědnost. Zmínil se o blížících se volbách do Evropského parlamentu a podpořil sestavení nadnárodních kandidátních listin, což by mohlo zajistit, že budou zohledněny názory občanů, neboť – jak zdůraznil – ƒ„v opačném případě budou v těchto volbách rozhodovat vnitrostátní, a nikoli evropské otázky“.

Během akce, která tuto konferenci doprovázela, obdržel Georges Dassis od Hospodářské a sociální rady Řecka ocenění za své odhodlání a úsilí prosazovat v Evropě sociální dialog. (ks)