Skupina EHSV Různé zájmy vyzývá k inovacím v občanské společnosti

skupina EHSV Různé zájmy

Na mimořádné schůzi skupiny Různé zájmy, která se konala dne 15. února, byla prezentována studie nazvaná Budoucí vývoj občanské společnosti v Evropské unii do roku 2030. Vypracováním této studie pověřil EHSV slovinské Středisko pro informační služby, spolupráci a rozvoj nevládních organizací (CNVOS) a Evropskou síť národních organizací občanské společnosti (ENNA). 

Cílem bylo lépe pochopit, co se v evropských organizacích občanské společnosti děje, jakým výzvám čelí, jaké důsledky pro ně tyto výzvy mají a jak by se na ně dalo reagovat.

Studie i diskutující (mezi nimiž byl mimo jiné i Ramón Luis Valcárcel Siso, místopředseda Evropského parlamentu mající na starosti vztahy s EHSV a s VR) a další účastníci této akce poukázali na jasné a povzbudivé signály – v prvé řadě je to snaha organizací občanské společnosti a institucí hájit a respektovat evropské hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv) a chránit a rozvíjet evropský demokratický systém, v němž organizace občanské společnosti fungují jako pojivo naší společnosti a jako prostředník mezi občany a institucemi.

Organizace občanské společnosti prosazují a hájí naše základní evropské hodnoty. Vytvářejí a upevňují identitu, důvěru a solidaritu. Aby se mohly přizpůsobovat změnám a výzvám a mohly i nadále hrát zastupující a participativní úlohu v rozhodovacím procesu, bude muset být přijata řada opatření. Bude třeba vypracovat inovativní pracovní metody, zaměřit se na diverzifikaci zdrojů financování, přizpůsobit strategie řízení a vyvinout nové služby v oblasti občanské výchovy, mediální gramotnosti a ověřování faktů. (ih)