Zaměstnavatelé budou diskutovat o opatřeních k překonání nedostatků v oblasti dovedností

skupina Zaměstnavatelé

Skupina Zaměstnavatelé pořádá 22. března v bulharské Sofii ve spolupráci s hlavními bulharskými sdruženími zaměstnavatelů konferenci nazvanou Překonání nedostatků v oblasti dovedností v zájmu růstu a tvorby pracovních míst – pohled podniků. Účastníci diskuse se podělí o osvědčené postupy a budou diskutovat o konkrétních řešeních nedostatků v oblasti dovedností. Tato akce je součástí programu bulharského předsednictví Rady Evropské unie.

Jaké jsou příčiny současného nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi? Jak můžeme podporovat správné dovednosti potřebné ve znalostní ekonomice? Jak lze systémy vzdělávání přizpůsobit moderním výzvám? Jaké reformy jsou zapotřebí? Co by se mělo udělat na evropské a na vnitrostátní úrovni? To je pouze několik otázek, na něž se budou účastníci konference snažit nalézt odpovědi. Na konferenci se setkají řečníci z vnitrostátních a evropských organizací zaměstnavatelů, z bulharské vlády a parlamentu a z agentur EU.

Nedostatky v oblasti dovedností jsou pro evropské podniky stále větším problémem. Zaměstnanci s odpovídajícími dovednostmi jsou klíčem ke konkurenceschopnosti podniků. 40 % zaměstnavatelů má potíže najít lidi s dovednostmi, jež jsou potřebné jak pro inovace, tak pro růst jejich podniku. Současně nemá 70 milionů Evropanů patřičné znalosti čtení a psaní a ještě více je těch, již mají nedostatečné digitální dovednosti a matematickou gramotnost. (lj)