Nikoho nesmíme opomenout: EHSV se zavázal, že z oběhového hospodářství učiní běžnou záležitost

Na zahájení Konference zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství, která se konala dne 20. února v Evropské komisi, předseda EHSV Georges Dassis uvedl: „Přechod na oběhové hospodářství je velkou příležitostí pro občanskou společnost. Nyní už k němu dochází v praxi. Musíme však zajistit, že s ním všichni souhlasí. Jedním z cílů platformy zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství je nikoho neopomenout. Tato platforma má klíčový význam jako prostor, v němž mohou vznikat podobné společné představy o přechodu na oběhové a udržitelné evropské hospodářství.“

Druhý den se konference konala v EHSV a zaměřila se na nápady a činnosti, které se objevují po celé Evropě, kde malé a střední podniky, podniky sociální ekonomiky, zaměstnanci, zemědělci, výrobci a spotřebitelé uskutečňují oběhové hospodářství v praxi.

EHSV uvítal přes 300 účastníků, kteří se zapojili do 16 souběžných workshopů, v nichž mohli aktivně sdílet znalosti a osvědčené postupy a poukázat na překážky, jež stojí v cestě rozvoji oběhového hospodářství.

Projednávala se témata, jako jsou možnosti opravy a ekodesign, úloha odpadu, rozšířená odpovědnost výrobce, přístup oběhového hospodářství v zemědělsko-potravinářském odvětví a lesnictví, oběhové hospodářství z obecné perspektivy, jeho vliv na pracovní místa, zelené financování, vytvoření komunity schopné řešit problémy a malé a střední podniky a jejich vztah k oběhovému hospodářství.

Z diskusí vyplývá, že není času nazbyt a je třeba zapojit všechny zainteresované subjekty. Komunita oběhového hospodářství musí být co nejotevřenější a je třeba v co nejširší míře sdílet praktické zkušenosti, aby vznikl multiplikační účinek.

Hlavními úkoly, které musí EHSV splnit, je zvýšit tempo a zmobilizovat co nejširší spektrum subjektů. Za tímto účelem spravuje webové stránky a rozvíjí skutečně spolupracující a angažovanou komunitu zainteresovaných stran.

Úplná zpráva s hlavními závěry konference bude brzy zveřejněna na internetových stránkách Evropské platformy zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství (dm)