Právní předpisy EU by měly zahrnovat více opatření k zajištění práv žen se zdravotním postižením

Ženy se zdravotním postižením by měly být schopny rozhodovat o otázkách, které se jich týkají, a měly by být spravedlivě zastoupeny ve veřejných institucích, konstatovaly organizace zdravotně postižených na konferenci „Ženy se zdravotním postižením v EU: aktuální stav a cesta kupředu“, která se uskutečnila v Evropském hospodářském a sociálním výboru.

Většina řečníků se shodla na tom, že ženy se zdravotním postižením jsou více znevýhodněny než muži se zdravotním postižením, a navzdory dosaženému pokroku jsou i nadále v EU vystaveny dvojí diskriminaci. Bylo zdůrazněno, že situací žen se zdravotním postižením se politiky konkrétně nezabývají. Řečníci zdůraznili, že je třeba prosazovat právní předpisy na úrovni EU, jež by konkrétně chránily práva žen se zdravotním postižením. Bylo uvedeno, že zvláštní pozornost je třeba věnovat násilí páchanému na ženách se zdravotním postižením, neboť je pravděpodobnější, že se stanou oběťmi domácího násilí. Konference se zúčastnili zástupci různých organizací zdravotně postižených, jakož i zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu. (mb/ia)