EHSV byl pozván k účasti na projektu Emmanuela Macrona týkajícím se konzultací s evropskými občany

EHSV hraje zásadní úlohu v konzultacích s občany, které navrhl francouzský prezident, neboť každodenní působení EHSV umožňuje občanské společnosti vyjádřit na nejvyšší úrovni svůj názor na utváření Evropy a je v zásadě v souladu s myšlenkou, z níž tyto konzultace vycházejí. To prohlásila francouzská ministryně pro evropské záležitosti, paní Nathalie Loiseau, dne 15. února během svého projevu na plenárním zasedání EHSV v Bruselu.

Ministryně nastínila projekt francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který spočívá v zahájení řady veřejných konzultací v členských státech a jehož cílem je obnovit Evropu na základě očekávání a návrhů, ale také kritických připomínek a obav vyjádřených evropskými občany při těchto konzultacích.

„Cílem je dát Evropanům novou příležitost se vyjádřit, abychom... mohli určit ty oblasti, v nichž je přítomnost Evropy příliš nevýrazná, oblasti, kde by občané chtěli, aby Evropa jednala jinak, a také ty, u nichž mohou mít občané dokonce pocit, že se Evropa příliš vměšuje,“ uvedla ministryně.

Pořádáním tradičních diskusí, internetových konzultací a demokratických participativních akcí má být osloven velmi rozsáhlý okruh osob.

Předseda EHSV, pan Georges Dassis, tuto iniciativu uvítal a připomněl dvě řady rozsáhlých konzultací vycházejících z téže filozofie, které EHSV pořádal v členských státech EU v posledních dvou letech – jedna se týkala situace migrantů a druhá bílé knihy o budoucnosti Evropy.

Francouzská ministryně oznámila, že účast na konzultacích již potvrdilo 24 členských států EU a že konzultace budou probíhat od dubna do října 2018. Jejich závěry budou podkladem pro rozbor ze strany hlav států a předsedů vlád, kteří budou na zasedání Evropské rady v prosinci 2018 projednávat doporučení. (dm)