EHSV na Dni evropského průmyslu

„Evropský průmysl čelí mimořádným výzvám, s nimiž se jednotlivé členské státy nemohou vypořádat samostatně. Jsou zde však rovněž nesmírné příležitosti. Musíme jich využít, abychom si udrželi stávající vedoucí postavení v mnoha odvětvích nebo se opět dostali do čela tam, kde nás téměř předstihli naši konkurenti.“

„Toho se nám však podaří dosáhnout pouze v případě, že bude všech 28 členských států jednat společně, a nikoli samy za sebe. Z tohoto důvodu žádám Komisi a členské státy, aby sloučily nesčetné existující politiky do jediné dlouhodobé strategie a přiměly naše země k soudržnému postupu na podporu přeshraničních průmyslových klastrů,“ uvedl při příležitosti Evropského dne průmyslu místopředseda EHSV Gonçalo Lobo Xavier.

EHSV ve svém stanovisku Investice do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu, které bylo přijato dne 15. února, vyzývá také k dokončení jednotného trhu, včetně trhu kapitálového. Zvlášť důležité je posílit normalizaci a samoregulaci.

„Nízkouhlíkové a oběhové hospodářství skýtá mnohé podnikatelské příležitosti. Aby bylo možné jich využít, potřebujeme společný rámec, dlouhodobou strategii a také úsilí členských států o soudržný postup. Naše podniky kromě toho potřebují rovné podmínky. Komise tudíž musí aktivně zasahovat proti nekalým obchodním praktikám,“ prohlásil zpravodaj stanoviska Božidar Danev.

Vzhledem k tomu, že se radikálně změní struktura trhu práce, je podle EHSV nezbytné provést náležité posouzení, aby se zamezilo případným negativním dopadům na zaměstnance. Je třeba v mnohem větší míře využívat učení se prací, aby si všichni pracovníci mohli zvyšovat kvalifikaci a digitální schopnosti.

„Občané musí být v centru těchto změn,“ zdůraznila spoluzpravodajka stanoviska Monika Sitarová Hrušecká. „Příležitosti, jež přinášejí nové technologie, musí být využívány nejenom k vytváření nových výrobků, ale také ke zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.“ (sma)

Fotografie: Gonçalo Lobo Xavier, místopředseda EHSV