Reforma ESFS je důležitý krok směrem k dokončení unie kapitálových trhů

Financial integration

EHSV podporuje rychlé vytvoření unie kapitálových trhů a souhlasí s návrhy Komise zaměřenými na reformu orgánů Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS) prostřednictvím rozšíření jejich pravomocí a zlepšení jejich řízení a financování.

„Navržené reformy jsou důležitý krok k větší integraci a sbližování,“ řekl Daniel Mareels (Zaměstnavatelé, BE), zpravodaj stanoviska Evropský systém dohledu nad finančním trhem – přezkum. „Přinášejí nové základy pro dokončení unie kapitálových trhů a zajišťují dobrou regulaci, odolnost a stabilitu finančních trhů.“

Výbor má za to, že dobře fungující unie kapitálových trhů s integrovaným dohledem přispěje ke zvýšení počtu přeshraničních tržních transakcí a že soukromé přeshraniční sdílení rizik zvýší odolnost členských států vůči asymetrickým otřesům a přispěje k hospodářskému oživení v eurozóně.

EHSV se domnívá, že reformy ESFS musí přispět k ustavení jediného orgánu dohledu nad evropskými kapitálovými trhy, ale že další kroky k integraci vyžadují dialog a konzultace se všemi významnými zainteresovanými stranami.

Pokud jde o stanovení pravomocí vnitrostátních a evropských orgánů dohledu, vyzývá k uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, je-li to možné, a k zajištění jasnosti a právní jistoty. Kromě toho je třeba vyřešit nedostatky v dohledu, které brání uskutečnění unie kapitálových trhů.

V očekávání věcí budoucích se EHSV domnívá, že systém dohledu by měl odrážet nový vývoj, nové technologie (jako jsou finanční technologie) a udržitelnější financování. Výbor závěrem žádá, aby byla zajištěna transparentnost jakýchkoli změn v rozdělení nákladů a vhodná kontrola celkových zdrojů. (jk)