EHSV vyzývá členské státy EU, aby urychlily dokončení HMU

Členské státy musí bezodkladně začít pracovat na vytvoření stabilní, prosperující a odolnější HMU. K tomu je zapotřebí přijmout další opatření na vnitrostátní a unijní úrovni – to je jeden z hlavních závěrů veřejné debaty o dokončení HMU, kterou nedávno EHSV uspořádal.

Ekonomičtí odborníci a zástupci institucí a občanské společnosti se shodli, že současné výzvy a poučení z minulých krizí jasně ukazují, že je potřeba reformovat a dokončit HMU, přičemž současné hospodářské oživení v celé EU a rostoucí podpora eura mezi občany k tomu vytvářejí vynikající příležitost.

Účastníci debaty vyjádřili názor, že aby bylo možné přejít k dokončení HMU, je zvlášť potřebné rychle dokončit bankovní unii a unii kapitálových trhů. Naléhavě vyzvali členské státy a Komisi, aby zajistily udržitelnost budoucích financí a v budoucích rozhodnutích o HMU nalezly správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou.

Byly představeny čtyři akcelerátory, které by bylo možné použít na úrovni EU k maximalizaci účinků domácích strukturálních reforem: společná makroekonomická strategie eurozóny zaměřená na vyrovnání se s asymetrickými otřesy, společný přístup k financování investic a inovací na mikroekonomické úrovni, rozpočet eurozóny za účelem financování některých evropských veřejných statků a účinnější a odpovědnější institucionální rámec, díky němuž by eurozóna měla například ministra financí.

Zpravodajové EHSV Mihai Ivaşcu (Různé zájmy) a Stefano Palmieri (Zaměstnanci) zahrnou výsledky debaty do stanoviskabalíčku Komise týkajícímu se HMU, o němž se bude hlasovat letos v dubnu. (jk)