EU musí podniknout kroky v souvislosti s odvětvím zdravotnických technologií

Na svém plenárním zasedání dne 14. února vyzval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) k tomu, aby se evropské orgány ujaly optimalizace evropského odvětví zdravotnických technologií, neboť jeho výkonnost je v současnosti omezována nadměrnou roztříštěností a rostoucími konkurenčními tlaky.

Ve svém stanovisku Průmyslové změny ve zdravotnictví upozornil EHSV na to, že konkurenti Evropy jsou již za dveřmi. V rámci obchodních jednání je tudíž nutné zabezpečit moderní evropskou produkci v poskytování všeobecné zdravotní péče. 

„Je na EU, aby racionalizovala fungování odvětví zdravotnických technologií, sjednotila iniciativy v jednotlivých zemích a regionech a zajistila, aby toto odvětví bylo s to obstát na světovém trhu. Vlády evropských zemí, pojišťovny, regulační orgány, zástupci pacientů a zdravotnických pracovníků a představitelé tohoto odvětví musí spojit síly, aby vypracovali společnou strategii,“ uvedl zpravodaj Joost van Iersel.

„Mimořádný význam má také lidský faktor,“ dodal spolupravodaj Enrico Gibellieri. „Přechod k novému odvětví zdravotnictví a pečovatelství vyžaduje otevřenost a nové formy profesionality, jakož i úpravu činností souvisejících s těmito oblastmi. Měl by být posílen evropský sociální dialog ohledně zdravotnických a sociálních služeb, přičemž je třeba se zaměřit na programy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a na kvalitu pracovních podmínek.

Odvětví zdravotnických technologií se sice čile rozvíjí a je stále ještě na špičkové úrovni, je však nutné neprodleně překonat výzvy, jimž toto odvětví v současnosti čelí (včetně nekalých obchodních praktik a značné roztříštěnosti), aby se mohlo rychle přizpůsobovat soustavně se měnícímu prostředí. (sma)