Návrh týkající se volného pohybu neosobních údajů v EU, který předložila Komise, postrádá podle EHSV ambice

Návrh Evropské komise přichází pozdě, postrádá ambice, soudržnost a přesvědčivé mechanismy účinného provádění.

EHSV se ve svém stanovisku Volný pohyb neosobních údajů v EU, které vypracoval pan Jorge Pegado Liz a které bylo přijato na únorovém plenárním zasedání, vyslovuje proti přístupu, který přijala Evropská komise.

Výbor poukazuje na to, že legislativní iniciativa týkající se volného pohybu neosobních údajů je zcela nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo cílů Digitální agendy a byl dokončen jednotný digitální trh.

EHSV se nicméně domnívá, že Komise se ve skutečnosti nezabývá třemi nejdůležitějšími cíli, a proto nemůže se stávajícím zněním souhlasit. „Tento návrh nepřispěje k dosažení základních cílů,“ poznamenal pan Pegado Liz. „Je třeba, aby byl součástí globálnějšího přístupu. Musí být prvním krokem budoucího vývoje směrem k ambicióznějšímu způsobu, jak skutečně zajistit volný pohyb neosobních údajů na jednotném digitálním trhu Evropské unie.“

  • Požadavky na umístění údajů

Cíl 1: zlepšit přeshraniční mobilitu neosobních údajů na jednotném trhu.

  • Dostupnost údajů příslušným orgánům

Cíl 2: zajistit, aby zůstaly nedotčeny pravomoci příslušných orgánů požadovat a získat přístup k údajům pro účely regulační kontroly, například pro inspekci a audit.

  • Přenesení údajů pro profesionální uživatele

Cíl 3: profesionálním uživatelům služeb uchovávání nebo jiného zpracování údajů usnadnit změnu poskytovatele a přenesení údajů. (mp)

Na fotografii: Jorge Pegado Liz, zpravodaj EHSV ke stanovisku Volný pohyb neosobních údajů v EU