EHSV předkládá návrhy na to, jak zajistit kybernetickou bezpečnost

EU by měla posílit mandát Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací jako agentury EU pro kybernetickou bezpečnost, vytvořit rámec pro certifikaci na evropské úrovni a soustředit se na vzdělávání a ochranu uživatelů internetu.

Ve stanovisku přijatém na únorovém plenárním zasedání, které vypracovali Alberto Mazzola a Antonio Longo, EHSV v široké míře podporuje balíček týkající se kybernetické bezpečnosti, který předložila Evropská komise.

Podle zvláštního průzkumu Eurobarometr o postoji evropských občanů ke kybernetické bezpečnosti se 73 % uživatelů internetu obává, že jejich on-line osobní údaje nejsou bezpečně uchovávány provozovateli webových stránek, a 65 % se domnívá, že tyto údaje nejsou bezpečně uchovávány orgány veřejné správy. Většina dotázaných se obává, že se může stát obětí různých forem počítačové kriminality a zejména škodlivého softwaru na svém zařízení (69 %), zneužití totožnosti (69 %) a podvodů s bankovními kartami nebo internetovým bankovnictvím (66 %).

Výbor navrhuje řadu praktických opatření za účelem posílení evropského rámce pro kybernetickou bezpečnost.

  • Posílení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací jako agentury EU pro kybernetickou bezpečnost

EHSV souhlasí s Komisí, že by Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací měla mít stálý mandát. EHSV se však rovněž domnívá, že tato agentura by měla mít k dispozici vyšší finanční prostředky a měla by svou činnost soustředit na podporu elektronické veřejné správy a digitální identity osob a organizací.

  • Evropská certifikace kybernetické bezpečnosti

Výbor je přesvědčen, že by měl být vytvořen rámec EU pro certifikaci kybernetické bezpečnosti, který by na jednotlivé sektory kladl různé požadavky. Systémy certifikace by pomohly zvýšit bezpečnost v souladu se současnými potřebami a zjištěnými hrozbami a měly by vycházet ze společně stanovených evropských norem pro kybernetickou bezpečnost a IKT na mezinárodní úrovni.

  • Lidský faktor: vzdělávání a ochrana

EHSV se domnívá, že návrh Komise by se měl soustředit na zlepšení kybernetických dovedností jednotlivců a podniků, a doporučuje tři směry činnosti: programy celoživotního učení a odborné přípravy, osvětové kampaně a vytvoření vzdělávacího programu pro střední školy a odborníky s certifikací EU. (mp)

Na fotografii: zpravodaj EHSV Alberto Mazzola a spoluzpravodaj EHSV Antonio Longo, kteří připravili stanovisko Akt o kybernetické bezpečnosti.