Opatření v oblasti klimatu: je třeba vyslat silný signál nestátním subjektům

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) navrhuje ve svém stanovisku Zintenzivnění opatření nestátních subjektů v oblasti klimatu evropský dialog, jehož hlavním cílem by bylo zatraktivnit zapojení do změny klimatu pro různé zúčastněné strany tak, aby se pro ně změna klimatu stala novou běžnou činností.

„Disponujeme již celou řadou malých projektů v oblasti energií, dopravy, zemědělství, lesnictví apod. Tyto projekty je třeba zviditelnit a více je podpořit, ať už prostřednictvím lepší správy nebo snadnějšího přístupu k finančním prostředkům. Je důležité, aby byl směrem k malým podnikům a občanské společnosti vyslán silný a pozitivní signál,“ uvedl zpravodaj Mindaugas Maciulevičius.

Podle výsledků průzkumu, který EHSV provedl u nestátních subjektů, patří k nejnaléhavějším otázkám následující:

  • příznivé politické/legislativní prostředí;
  • přístup k veřejným finančním prostředkům a daňové pobídky;
  • výměna znalostí a osvědčených postupů / příkladů hodných následování, budování kapacit;
  • lepší spolupráce mezi jednotlivými subjekty ve veřejné a soukromé sféře.

„Navzdory silné globální vůdčí roli chybí EU vnitřní rámec, který by vytvářel příznivé prostředí pro nestátní opatření v oblasti klimatu,“ doplnil spoluzpravodaj Josep Puxeu Rocamora. „Naší úlohou je Komisi připomínat její odpovědnost“.

Evropský dialog by měl být odpovědí na potřeby nestátních subjektů, měl by upřednostňovat strategické propojení stávajících programů, iniciativ a institucí, a poskytovat přehled opatření v oblasti klimatu. Prvním krokem k evropskému dialogu by měla být akce v roce 2018, která propojí sítě zúčastněných stran a zástupce orgánů EU a členských států. (sma)