Pohled z místní perspektivy, část třetí: Tvrdě zakročit proti genderově podmíněnému násilí

Domov je pro každou třetí ženu v EU tím nejméně bezpečným místem. Každý den umírá přibližně 12 evropských žen, neboť se stanou oběťmi genderově podmíněného násilí. I když jsou tyto počty v některých evropských zemích vyšší a v jiných zase nižší, nejsou ženy v bezpečí nikde.

Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

začátek roku proběhl ve znamení několika důležitých momentů, které ovlivní budoucnost Evropské unie.

BREXIT

Dne 22. ledna se britští kolegové před svým odchodem naposledy zúčastnili plenárního zasedání. Jejich aktivity ve Výboru a slavnostní rozloučení, které se ten den konalo, svědčí o tom, jak je tento odchod smutný a tíživý. V naší mysli ale dosud zní věta, vyslovená toho dne: „Neříkáme si sbohem, ale na shledanou.“

Věřím tomu, že zůstaneme v kontaktu, protože občanská společnost nezná hranic.

Poznamenejte si

Nové publikace

Vyšla zpráva o semináři občanské společnosti o sdělovacích prostředcích v roce 2019

Závěry z 13. semináře občanské společnosti o sdělovacích prostředcích s podtitulem „EU jste vy a je tu pro vás – úloha občanské společnosti při informování o Evropské unii“ jsou nyní volně dostupné na internetu.

Novinky z EHSV

EHSV vzdal hold odcházejícím britským členům: „Neloučíme se však navždy, drazí přátelé“

EHSV vzdal 22. ledna 2020 hold svým britským členům. Stalo se tak na posledním plenárním zasedání, jehož se tito členové zúčastnili před vystoupením Spojeného království z EU dne 31. ledna. 24 členům, kteří v EHSV tuto zemi zastupovali, byla slavnostně předána pamětní medaile jakožto doklad toho, že je EHSV odhodlán udržovat i po brexitu úzké vztahy s britskou občanskou společností.

Priority chorvatského předsednictví Rady EU si zaslouží naši podporu

Na plenárním zasedání EHSV dne 22. ledna představil chorvatský ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Gordan Grlić Radman priority své země pro předsednictví Rady EU, jehož se Chorvatsko ujalo vůbec poprvé od svého vstupu do EU v roce 2013.

Konec doby klecové

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) dal na svém plenárním zasedání v Bruselu prostor evropské občanské iniciativě s názvem „Konec doby klecové“, aby tak na evropské úrovni přiblížila své cíle a upozornila na znepokojující situaci v oblasti dobrých životních podmínek hospodářských zvířat.

Zelená budoucnost – Evropa musí jít příkladem

Jedním z ústředních témat na programu lednového plenárního zasedání EHSV byl boj proti změně klimatu. Z diskusí o konferenci COP25 a Zelené dohodě pro Evropu zde vzešel jednoznačný závěr – je nutné neprodleně přijmout opatření ke skutečnému zajištění ochrany klimatu a udržitelného rozvoje a Evropská unie musí v tomto ohledu razit cestu.

Potřebujeme ekonomiku blahobytu, která bude sloužit lidstvu i naší planetě

EU se musí neprodleně vypořádat s rozličnými problémy, které vyvstaly v uplynulém desetiletí, jež se vyznačovalo hospodářskými potížemi, migrační krizí, sociální nespokojeností a zhoršováním stavu životního prostředí. Jak EHSV uvádí ve stanovisku, jež přijal v lednu, musí EU v zájmu svých občanů co nejdříve zaujmout zcela nový přístup.

EHSV diskutoval na návštěvě v Japonsku o obchodu a udržitelném rozvoji

Členové monitorovacího výboru EU-Japonsko v EHSV navštívili ve dnech 27. až 31. ledna Japonsko, aby tam diskutovali o provádění dohody o hospodářském partnerství, která platí od února 2019, a posílili spolupráci s našimi japonskými protějšky. V rámci této návštěvy rovněž proběhl první společný dialog s občanskou společností. Jeho účastníci si vyměnili názory na otázky obchodu a udržitelného rozvoje.

Novinky ze skupin

Skupina Zaměstnavatelé zvolila své kandidáty na klíčová místa v EHSV pro období 2020–2022

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Skupina Zaměstnavatelé zvolila svým kandidátem na příštího předsedu EHSV Jacka Krawczyka, který je stávajícím předsedou skupiny. Novým předsedou skupiny byl zvolen Stefano Mallia. Členové skupiny dále zvolili své kandidáty na řadu dalších klíčových pozic v EHSV pro nadcházející funkční období.

Skupina Zaměstnanci bude na Sicílii jednat o migraci, lidských právech a úloze odborů

skupina Zaměstnanci v EHSV

Dne 27. února pojedou zástupci skupiny Zaměstnanci na Sicílii, která je jedním z hlavních míst, kde migranti a uprchlíci vstupují na italskou půdu. Budou naslouchat jejich příběhům a diskutovat s místními a regionálními subjekty, s odboráři a se subjekty občanské společnosti o nejnaléhavějších otázkách a problémech, s nimiž se potýkají.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Výstava Stasyse Eidrigevičiuse v EHSV – „Střípky štěstí“

EHSV v současné době hostí výstavu renomovaného litevského umělce Stasyse Eidrigevičiuse, jehož cenami ověnčená díla zahrnují malby, kresby, knižní ilustrace, návrhy plakátů, happeningy a instalace.

Mezinárodní organizace práce: 100 let sociální ochrany

MOP slaví sté výročí a EHSV u této příležitosti pořádá výstavu, která zachycuje její historii a činnost. Nese název Mezinárodní organizace práce: 100 let sociální ochrany a v prostorách EHSV ji bude možné zhlédnout během února.