Diskuse EHSV s rumunským předsednictvím: čas k obnovení vztahu mezi lidmi a Evropou

Na lednovém plenárním zasedání EHSV proběhla diskuse o prioritách rumunského předsednictví EU v prvním pololetí roku 2019, do které se zapojila rumunská předsedkyně vlády paní Vasilica‑Viorica Dăncilă. Předseda EHSV pan Luca Jahier zdůraznil, jak důležité je na prahu voleb do Evropského parlamentu obnovit důvěru občanů Evropy v politiku.

Je třeba, aby občané Evropy, na nichž záleží nejvíc, lépe chápali a více podporovali integrační proces EU a ztotožnili se s ním. „O budoucnosti Evropy se bude diskutovat na summitu v Sibiu v den se symbolickým datem: 9. května 2019, Den Evropy. Bude to před volbami poslední příležitost ukázat jednotnou, silnou Evropu, jež je blízká všem svým občanům a je odhodlána odvážně jednat v jejich prospěch,“ řekl pan Jahier. „Potřebujeme k tomu nejen účinnější politiky na úrovni EU, ale i novou, pozitivně laděnou prezentaci EU, díky nimž by se obnovila vazba mezi občany a evropským projektem, navrátila se jim důvěra v politiku, posílila soudržnost a zamezilo se populistickým tendencím,“ dodal.

Paní Dăncilă vyjádřila své odhodlání výrazně pokročit s nejpalčivějšími problémy, s nimiž se Unie potýká, a posílit při tom jednotu, soudržnost, solidaritu a rovnost. Potvrdila také, že její země bude během svého předsednictví EU neochvějně oddána evropským hodnotám a bude naslouchat hlasu evropských občanů o tom, kterým směrem se má Unie ubírat. „Pro rumunské předsednictví to je prioritou. Předložíme řešení a přijmeme rozhodnutí, která budou co nejblíže občanům a skutečné situaci v našich společnostech. Evropu dokážeme udržet silnou a soudržnou jen tak, že budeme neustále zapojovat občany,“ prohlásila. Mottem předsednictví je totiž Soudržnost, společná evropská hodnota. (mp)