Kreativní Evropa (2021–2027): EHSV požaduje navýšit rozpočet a poskytnout zvláštní podporu v rámci programu Horizont 2020

Evropské kreativní odvětví má velký potenciál, potřebuje však větší podporu, aby se mohlo plně rozvíjet a stát se na světovém trhu významným konkurenceschopným aktérem. Ambiciózní kulturní a kreativní odvětví by bylo přínosné i pro jiná odvětví, jako je textilní průmysl, cestovní ruch, automobilový průmysl, stavebnictví či zdravotní péče.

„Vzhledem ke všem závažným výzvám, před nimiž toto odvětví stojí – zachování našeho kulturního dědictví, prosazování našich hodnot, oživení, inovace, zábava a udržitelná pracovní místa a udržitelný růst –, je navrhovaný rozpočet ve výši 1,85 mld. eur příliš nízký,“ uvedla paní Butaud-Stubbs, zpravodajka stanoviska EHSV k návrhu Komise o programu Kreativní Evropa (2021–2027).

„Digitální revoluce nabízí nové příležitosti, vyžaduje však investice do vzdělávání, softwaru a zařízení,“ dodal spoluzpravodaj Zbigniew Kotowski. EHSV požaduje vyčlenit na kreativní odvětví v rámci programu Horizont 2020 zvláštní rozpočet, aby mohl být využit nesmírný inovační potenciál, které jeho jednotlivé sektory skýtají.

EHSV dále mj. navrhuje:

  • jasnou strategii EU pro kreativní a kulturní odvětví na jednotném trhu i ve vnější politice s cílem zvýšit konkurenceschopnost;
  • nezávislou studii kvantitativních a kvalitativních dopadů velkých fúzí v audiovizuálním odvětví v USA na evropský trh;    
  • navýšení rozpočtu na meziodvětvové projekty o 80 mil. eur s cílem pomoci kancelářím programu Kreativní Evropa propagovat program v jejich zemi a usilovat o vytvoření volných, rozmanitých a pluralitních mediálních podmínek a o kvalitní žurnalistiku a mediální gramotnost. (sma)