„Občanská společnost usilující o rEUnaissanci“ Jakou Evropu chceme po volbách do Evropského parlamentu?

Na pozvání pana Lucy Jahiera, předsedy EHSV, proběhne 21. února akce nazvaná . V diskusi zazní hlas organizované občanské společnosti a instituce Evropské unie budou moci vyjádřit svá očekávání a přání a podělit se o svou vizi Evropy v období po volbách do Evropského parlamentu.

Toto setkání, jehož se zúčastní také členové EHSV, bude příležitostí ke společnému zamyšlení nad budoucností Evropy. Svou účast přislíbily dvě mladé aktivistky: Švédka , známá svým ekologickým aktivismem pod heslem , a z Velké Británie, přezdívaná , odhodlaná odpůrkyně brexitu.

Diskuse bude rozdělena do dvou částí – dopoledne (od 9:00 do 12:30) budou s účastníky debatovat předsedové institucí EU: Jean-Claude Juncker (Evropská komise), Antonio Tajani (Evropský parlament) a Karl-Heinz Lambertz (Výbor regionů). Budou si vyměňovat názory s představiteli evropských organizací a hnutí, jako je Business Europe , Evropská konfederace odborových svazů (EKOS), Europa Nostra a CIVICO. O budoucnosti Evropy promluví rovněž předsedové hospodářských a sociálních rad Řecka, Itálie, Bulharska a Malty. 

Odpolední jednání bude probíhat formou 7 workshopů zaměřených mj. na příznivé podnikatelské prostředí, udržitelný rozvoj, vzdělávání, základní práva a evropské hodnoty, budoucnost trhu práce, kulturu a mír. Závěry těchto workshopů se stanou podkladem pro stanoviska o budoucnosti Evropy, která EHSV vypracuje těsně před volbami do Evropského parlamentu.

Akce má vlastní internetové stránky a ke komunikaci na sociálních sítích bude sloužit hashtag #EUcivilsociety.

21. února 2019, 9:00–12:30 v budově Charlemagne, rue de la Loi 170

14:30–18:00 v EHSV, budova Jacques Delors, rue Belliard 99. (ehp)