Kulturní akce v EHSV

EHSV organizuje kulturní akce, aby přitáhl širší publikum k diskusi o tématech, na něž se zaměřuje, zdůraznil evropský rozměr díla určitého umělce, nebo vyzdvihl méně známé evropské umělce, kteří by si zasloužili pozornost i za hranicemi své země. Program na rok 2019 má pro každého něco.

Pod vedením členů, kteří v současnosti tvoří podvýbor pro kulturu – jsou to Martina Širhalová (Zaměstnavatelé), Dirk Bergrath (Zaměstnanci) a Indrė Vareikytė (Různorodá Evropa) (na fotce zleva doprava) – EHSV organizuje výstavy, koncerty, promítání filmů, živá vystoupení a mnoho dalších akcí.

Na první pololetí roku 2019 plánuje EHSV tyto kulturní akce: výstavu s názvem „What's ‚old‘ anyway? Staying creative after retirement“, jež se zaměřuje na kreativitu v důchodovém věku, živé vystoupení italské mezzosopranistky Valentiny Volpe, jedné z nejpopulárnějších účastnic #Ode2Joy Challenge v rámci iniciativy Europa Nostra (21. února), promítání filmu „The man who mends women“ (Muž, který uzdravuje ženy) věnovaného nositeli Nobelovy ceny míru za rok 2018 Dr. Denisovi Mukwegemu (6. března), s doprovodnou otevřenou diskusí, a výstavu fotografií s názvem „Kindred Spirits“, jejichž autorkou je nizozemská umělkyně využívající recyklované materiály Suzanne Jongmans a která bude zahájena v rámci konference zainteresovaných stran o oběhovém hospodářství (6.–7. března).

Prostřednictvím těchto akcí, jež jsou často pořádány ve spolupráci s kulturními organizacemi a dalšími subjekty, se EHSV snaží zdůraznit své politické priority a zvýšit povědomí o otázkách, jež se dotýkají evropské společnosti. (ck/dm)