Studenti z celé Evropy se v rámci příprav na akci „Vaše Evropa, váš názor“ setkávají s členy EHSV

Volby do Evropského parlamentu 2019

Po celý únor navštěvují členové Evropského hospodářského a sociálního výboru třicet tři škol, aby studenty připravili na akci „Vaše Evropa, váš názor“ – shromáždění mladých lidí, jehož desátý ročník se bude konat v Bruselu pod heslem #YEYSturns10 – Dejte svůj hlas budoucnosti!

16-18tiletí studenti navštíví ve dnech 21. a 22. března Brusel, aby zde na plenárním shromáždění mládeže #YEYSturns10 diskutovali o svých názorech, přáních a očekáváních ohledně nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Účastníci budou hlasovat o třech návrzích, které by měl Evropský parlament zohlednit během volební kampaně.

Evropskému parlamentu bude navíc předložena závěrečná zpráva z akce „Vaše Evropa, váš názor“ coby jakési prohlášení mladých Evropanů o tom, v jaké Evropě chtějí žít.

Prostřednictvím generátoru náhodného výběru bylo z 1 038 přihlášek vybráno 33 škol, které se této iniciativy zúčastní. Jedná se o jednu školu za každý z 28 členských států EU a za každou z pěti kandidátských zemí (Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka).

Tuto akci s názvem „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS) organizuje Evropský hospodářský a sociální výbor, jenž na evropské úrovni zastupuje občanskou společnost. Jde o stěžejní akci Výboru věnovanou mládeži.

Další podrobnosti ohledně YEYS 2019 naleznete na oficiálních internetových stránkách této akce a zde se můžete podívat na video z YEYS 2018. (ks/dgf)