Projekty zaměstnavatelů v rámci rumunského předsednictví

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Mottem rumunského předsednictví Rady Evropské unie v první polovině roku 2019 je „Soudržnost, společná evropská hodnota“. Skupina Zaměstnavatelé vnímá řadu synergií mezi prioritami rumunského předsednictví a svými vlastními politickými cíli. Proto skupina plánuje akci během předsednictví, která se zaměří na podnikání.

V dubnu uspořádá skupina Zaměstnavatelé konferenci na vysoké úrovni o evropském modelu podnikání. Konference se bude konat v Bukurešti pod záštitou prezidenta Rumunska ve spolupráci s rumunskou organizací zaměstnavatelů. Akce se zaměří na budoucnost politiky pro malé a střední podniky, včetně potřeby nové vize a dodatečných opatření na podporu podnikání a malých a středních podniků na úrovni členských států i na úrovni EU. Zaměstnavatelé se domnívají, že podpora podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků jako vyspělé, proaktivní a účinné politiky může Evropu posílit a zajistit, že bude schopna se lépe vypořádat s výzvami, jimž v současnosti čelí. (lj)