Brexit bez dohody by ohrozil životaschopnost leteckého a chemického průmyslu ve Spojeném království i v EU

Během diskuse na vysoké úrovni o dopadu brexitu na letecký a chemický průmysl, kterou v EHSV uspořádala Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI), se účastníci shodli na tom, že Spojené království by i nadále mělo harmonizovat své předpisy s EU a že z hlediska chemických látek má stěžejní význam nařízení REACH. Pokud jde o letecký průmysl, je třeba uzavřít dohody o vzájemnosti v nejdůležitějších oblastech a prodloužit plánované přechodné období alespoň na pět let.

„Je naprosto nezbytné nalézt v hlavních odvětvích řešení, která zajistí vzájemnost,“ upozornil Jan Pie, generální tajemník Evropské asociace leteckého a obranného průmyslu (ASD), a vyzval ke stanovení delšího přechodného období. Vystoupení Spojeného království z EU bez dohody by postihlo především dodavatelský řetězec, který musí hladce fungovat, aby bylo možné realizovat dodávky „just-in-time“. Mnohdy je nutné několikrát přepravit jednotlivé komponenty přes Lamanšský průliv, než dojde ke konečné montáži daného výrobku. Pokud by nastaly průtahy u jednoho jediného dílu, mohl by se zastavit celý dodavatelský řetězec. Totéž platí i pro volný pohyb pracovníků – odborníci musí mít možnost rychle se přesouvat mezi Velkou Británií a EU. Pro podniky je nejzásadnějším problémem rozdílnost právních předpisů EU a Spojeného království.

Dohoda o brexitu je nezbytná také pro chemický průmysl, zdůraznil Ian Cranshaw, vedoucí odboru pro mezinárodní obchod ve Sdružení chemického průmyslu (CIA). Chemický průmysl, který dosahuje obratu ve výši 18 miliard liber a s nímž je přímým způsobem spojeno 150 000 a nepřímo 500 000 pracovních míst, má pro Spojené království klíčový význam. Tento průmysl ze všeho nejvíc potřebuje jistotu. Sdružení chemického průmyslu uskutečnilo průzkum mezi podniky, které zastupuje, a ani jeden z nich neočekává, že mu brexit nějak prospěje.

„Z této situace lze vyvodit ponaučení, že je nutné lépe informovat o úspěších dosažených v rámci jednotného trhu a četných výhodách, které členství v EU přináší podnikům a občanům,“ prohlásila na závěr předsedkyně CCMI Lucie Studničná.

Otázka, kdo nakonec bude mít z brexitu nějaký užitek, zůstala nezodpovězena. (sma)