„Evropě nejvíc škodí mlčení,“ prohlásil Michel Barnier v EHSV

Hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier se zúčastnil 540. plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na němž představil postoje EU k dohodě o vystoupení Spojeného království a možné scénáře budoucího vývoje.

Předseda EHSV Luca Jahier ocenil práci, kterou pan Barnier odvedl, a zdůraznil, že EHSV je pevně odhodlán spolupracovat s občanskou společností ve Spojeném království: „EHSV je řádně připraven na jakýkoli scénář a bude i nadále upevňovat své vztahy s britskými protějšky.“

Pan Barnier upozornil na to, že Evropa musí počítat také s variantou, že k uzavření dohody nedojde. „Zástupci organizované občanské společnosti se v každém případě budou rozhodujícím způsobem podílet na informování občanů“, dodal.

Záložní řešení

Členové EHSV vyzvali k tomu, aby byl zaujat rozhodný postoj ve věci tzv. záložního řešení, které někteří z nich označili za druhé nejlepší řešení pro Severní Irsko, hned po setrvání v EU.

Pan Barnier zdůraznil, že je na něm, aby vyřešil problémy na straně EU. „Neradi bychom se k tomuto záložnímu řešení uchýlili. Je to jako s pojištěním domácnosti – platíte ho, ale doufáte, že ho nikdy nebudete muset použít.“ Spojené království chtělo z EU vystoupit a právě brexit nyní působí Irsku a Severnímu Irsku problémy. Záložní řešení mělo lidem poskytnout potřebnou jistotu. Hranice v Irsku je ostatně také hranicí 27 zemí a hranicí jednotného trhu. Jde tedy o evropskou záležitost.

„Brexit nemá žádnou přidanou hodnotu, uvedl pan Barnier závěrem. „Neměli bychom však zaměňovat důsledky brexitu s ponaučeními, která z něho vyplynou. Stejně tak bychom neměli směšovat populismus s míněním veřejnosti. Nejhorší je mlčet. Musíme říct, co si myslíme, a zahájit diskuzi. Možná nebudeme mít na věc stejný názor, ale nesmíme přestat hovořit – mlčení pak totiž zneužívají populisté v neprospěch Evropy.“ (sma)