Skupina Zaměstnanci v EHSV vítá dohodu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem

skupina Zaměstnanci v EHSV

Dne 24. ledna dosáhly Evropský parlament, Evropská komise a členské státy dohody o směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

Skupina Zaměstnanci vedla v EHSV debaty o posílení práv pracovníků s pečovatelskými povinnostmi, které proběhly v souvislosti se stanoviskem Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Odborové svazy naléhaly na přijetí toho legislativního opatření jako nedílné součásti evropského pilíře sociálních práv a s cílem zajistit evropským občanům pokrok v sociální oblasti.

„Vítáme tuto dohodu, která přináší pokrok v podobě 10 dnů otcovské dovolené v době okolo narození dítěte. Tuto dovolenou mají otcové či rovnocenní partneři placenu stejně jako nemocenskou, čímž je dosaženo cíle návrhu, kterým je posílení zapojení otců či partnerů. Matky a otcové mají nárok na rodičovskou dovolenou, proplácenou na „přiměřené“ úrovni. Toto byla jedna z klíčových otázek kampaně odborových svazů na pomoc rodičům při dosahování lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Osoby pečující o nemocného příbuzného budou mít navíc možnost využít 5 dnů pečovatelské dovolené,“ uvedla Gaby Bischoff.

„Politiky rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jsou nástroji, jež ženám a mužům umožní činit rozhodnutí na rovném základě,“ řekla zpravodajka stanoviska Erika Koller. „Tato dohoda není sice zázračná a nevyřeší všechno, ale rozhodně se jedná o krok správným směrem.“ (ppr)