Společnost mimo velká města: úloha organizací občanské společnosti v boji proti populismu

skupina Různorodá Evropa v EHSV

V současné době dosahuje populismus v EU nejvyšší míry od třicátých let 20. století. V této souvislosti vypracovala skupina Různorodá Evropa v EHSV studii Společnost mimo velká města: úloha organizací občanské společnosti v boji proti populismu, která je nyní dostupná online.

Studie identifikuje faktory, které ovlivňují to, že se občané přiklánějí k populismu, a definuje úlohu organizací občanské společnosti v boji proti němu. Zabývá se osmi oblastmi mimo velká města ze čtyř různých zemí, v nichž mají populisté velký počet hlasů, vždy jednou nad a druhou pod průměrem v EU:

  • Klagenfurt-Villach a jižní Dolní Rakousko (Rakousko)
  • Drôme a Aisne (Francie)
  • Udine a Reggio di Calabria (Itálie)
  • Płocký a Nowosądecký okres (Polsko)

Důležité faktory, které vysvětlují vyšší podporu populismu v celé EU, jsou hospodářský úpadek, sociální nestabilita a nízká úroveň vzdělání. Jsou ale i další důležitější a vzájemně závislé faktory. Například se každodenně šíří dezinformace o skutečných či domnělých rizicích a mladí voliči se cítí osloveni myšlenkou, že populistické strany mohou pozitivním způsobem změnit stagnující a neefektivní politické systémy.

Skupina Různorodá Evropa je pevně přesvědčena, že členové EHSV mají dvojí úkol: musí ve své zemi i na úrovni EU intenzivněji usilovat o posílení sítí, lépe vysvětlovat, o co v Evropské unii jde, a přibližovat ji občanům. Ochrana a zachování liberální demokracie je přece úkolem nás všech! (cl)