Úspěch navrhované reformy DPH nelze navzdory velkému potenciálu považovat za samozřejmost

VAT tax reform

EHSV ve stanovisku k návrhu Komise uvádí, že je třeba plně využít potenciálu nového systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy a omezit jakékoli možné negativní dopady na jednotný trh. Klíčem k úspěšnému uskutečnění návrhu bude intenzivnější spolupráce mezi orgány a rozsáhlá komunikace.

EHSV považuje navrhovanou reformu za zásadní krok pro dokončení přechodu na konečný systém DPH pro zdanění zboží v rámci obchodu mezi podniky, který bude založený na zásadě místa určení. Je přesvědčen, že nový rámec může podnikům poskytnout hmatatelný přínos.

„Reforma může mít pozitivní dopad na podniky a jejich růst, ale její úspěch není jistý,“ prohlásil zpravodaj Krister Andersson. Vysvětlil, že je „třeba náležitě uplatňovat pravidla a vnitrostátní daňové orgány musí zintenzivnit každodenní spolupráci a zároveň provádět komunikační kampaň“.

Reforma změní zdanění přeshraničního obchodování se zbožím mezi podniky, ale služby budou i nadále zdaňovány v jiném režimu. Vzhledem k tomu, že to může působit problémy, EHSV vyzývá k tomu, aby se prozkoumalo, jak by mohl být co nejrychleji zaveden systém pro obě oblasti.

Spoluzpravodaj Giuseppe Guerini uvedl, že „společný systém pro zdanění zboží i služeb by více podporoval růst a účinněji by zamezoval podvodům“.

EHSV v tomto stanovisku předkládá praktická doporučení, jak reformu provádět, a žádá, aby Komise vyjasnila navrhovaná ustanovení týkající se jednoho správního místa a certifikované osoby povinné k dani. Je znepokojen tím, že vzniknou nové překážky pro malé a střední podniky a startupy. V neposlední řadě EHSV doporučuje dostatečně investovat do IT (hardware/software), aby byl řádně vyvinut stabilní a spolehlivý model jednoho správního místa. (jk)