EHSV podporuje vytvoření evropského centra pro kybernetickou bezpečnost

EHSV podporuje iniciativu Komise usilující o zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a sítě národních koordinačních center. Cílem je rozvinout kapacity v oblasti technologií a kybernetické bezpečnosti a zvýšit konkurenceschopnost odvětví kybernetické bezpečnosti Unie.

Ve stanovisku, které bylo přijato na lednovém plenárním zasedání a které připravili Antonio Longo a Alberto Mazzola, EHSV zdůrazňuje, že návrh Komise považuje za přínosný pro vypracování průmyslové strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti a za strategický pro dosažení stabilní a rozsáhlé digitální autonomie. Tyto faktory mají zcela zásadní význam pro posílení mechanismů obrany Evropy vůči probíhající kybernetické válce, která může ohrozit politické, hospodářské a sociální systémy.

„Zasažena je celá naše společnost. Během pouhých deseti let jsme byli svědky exponenciálního nárůstu kybernetických útoků po celém světě z 800 000 na 8 milionů“, zdůraznil pan Longo. „Podporujeme iniciativu Komise usilující o zřízení střediska kompetencí, jež bude koordinovat národní centra a fungovat jako referenční místo pro komunitu z oblasti kybernetické bezpečnosti“, konstatoval dále.

Úhelným kamenem strategie je partnerství veřejného a soukromého sektoru. „Podporujeme rozšíření spolupráce na průmysl, a to na základě pevných závazků v oblasti vědy a investic. Jsme zastánci třístranné spolupráce mezi Evropskou komisí, členskými státy a podniky“, dodal pan Mazzola. „Musíme nechat otevřené dveře i podnikům ze zemí mimo EU, které jsou ochotny plnit podmínky EU, aby se mohly zapojit“, uvedl závěrem. (mp)