EHSV vyzývá k právnímu uznání dobročinnosti v EU

Příspěvky z filantropických zdrojů představují v Evropě téměř 90 miliard EUR ročně, avšak filantropické nadace nebo soukromí dárci na rozdíl od komerčních společností nemohou využívat výhod jednotného evropského trhu, a ztěžuje se tím rozšíření jejich dobročinnosti přes hranice.

Jak ovšem ozřejmilo slyšení EHSV dne 16. ledna 2019 s názvem Evropská filantropie: nevyužitý potenciál, filantropické činnosti v Evropě nabývají na významu a mohly by být využity k doplnění financování v mnoha oblastech, kde jsou veřejné finance nedostatečné.

Při slyšení se sešlo mnoho filantropických organizací a jednotlivců, jejichž názory budou cenným přínosem pro stanovisko o filantropii v Evropě, které EHSV připravuje na žádost rumunského předsednictví Rady EU.

„Vyzveme k vytvoření právního rámce pro rozvoj filantropických činností, který by dal filantropickým organizacím stejný status, jako mají komerční společnosti,“ uvedl zpravodaj stanoviska Petru Dandea.

V Evropě existuje téměř 150 000 veřejně prospěšných nadací s finančními závazky ve výši 87 miliard EUR, což přesahuje rozpočtové příjmy až 15 členských států.

EHSV rovněž poukáže na to, že filantropické činnosti by měly být transparentní a jasně definované a že by v žádném případě neměly nahrazovat veřejné sociální systémy či umožňovat daňové úniky. (ll)