Občanská společnost chce více monitorovat dohody EU o volném obchodu

EHSV na svém lednovém plenárním zasedání přijal stanovisko k tématu posílení úlohy domácích poradních skupin při monitorování provádění dohod o volném obchodu uzavřených Evropskou unií. Domácí poradní skupiny již nesou odpovědnost za dohled nad prováděním dohod o volném obchodu v oblasti udržitelného rozvoje a pracovních norem, avšak EHSV chce tuto monitorovací úlohu rozšířit na všechny aspekty dohod, včetně hlavních obchodních ustanovení.

EHSV se domnívá, že je naprosto nezbytné zapojit občanskou společnost do všech druhů dohod, a to nejen za účelem monitorování, ale také za účelem uskutečnění strategických cílů. Toto zapojení musí probíhat prostřednictvím jednoho společného subjektu pro účast občanské společnosti, v němž budou zastoupeny obě strany dané dohody. Zpravodaj stanoviska Alberto Mazzola poukázal na to, že „EU v současné době čelí zvýšené poptávce po konstruktivním dialogu o obchodu s občanskou společností, což lze vidět na příkladech CETA a TTIP, a domácí poradní skupiny jsou skvělým způsobem, jak občany propojit se záležitostmi obchodu“.

Ruku v ruce s touto posílenou úlohou domácích poradních skupin by měla jít další ustanovení týkající se fungování stávajících a budoucích domácích poradních skupin. Domácí poradní skupiny by měly rovněž zaručit vyvážené zastoupení zájmů občanské společnosti a měly by být schopny zapojit externí zainteresované strany a konzultovat s nimi.

V současné době existuje osm aktivních domácích poradních skupin, v nichž je EHSV zastoupen 27 svými členy. Očekává se, že dalších pět skupin bude vytvořeno do roku 2021 a v budoucnu mohou přibýt další. EHSV očekává, že náklady na jeho zapojení do domácích poradních skupin se v následujících třech letech zdvojnásobí a v případě pokrytí v současnosti vyjednávaných dohod o volném obchodu ztrojnásobí. (dgf)