EHSV usiluje o reformu WTO v souladu s hodnotami EU

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém plenárním zasedání dne 24. ledna přijal stanovisko vyzývající k ambiciózní reformě Světové obchodní organizace, jejímž cílem by bylo překonat současnou krizi a zároveň zdůraznit hodnoty EU a její vedoucí úlohu v oblasti udržitelnosti.

Světová obchodní organizace (WTO) je celosvětová organizace zabývající se pravidly obchodu mezi národy, avšak aktuální vývoj ve světovém obchodu ztěžuje její činnost. Zpravodajka stanoviska EHSV Emmanuelle Butaud-Stubbs poukázala na to, že navrhované reformy musí být „v souladu s hodnotami EU a s úlohou, kterou může Unie mít na poli světového obchodu, a musí propojovat investice a rozvoj“.

Stanovisko obsahuje návrhy na zachování fungování Odvolacího orgánu Orgánu pro řešení sporů WTO prostřednictvím prodloužení funkčního období současných soudců jakožto dočasného řešení současné situace, zvýšení počtu soudců ze sedmi na devět a přijetí opatření k náboru soudců na plný úvazek.

Diskuse na plenárním zasedání EHSV se zúčastnil Karl Brauner, zástupce generálního ředitele WTO, který potvrdil, že je důležité, aby byl Odvolací orgán i nadále akceschopný: „Pokud přestane fungovat, nebude již možné vymáhat pravidla mezinárodního obchodu. Právní stát bude nahrazen „výhodnými nabídkami“ a síla převládne nad zákonností.“

EHSV dále navrhuje přijetí dalších opatření, pokud jde o ochranu údajů, normy v oblasti bezpečnosti potravin, normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a environmentální normy v zemědělské produkci. Stanovisko dále podporuje větší účast občanské společnosti na činnosti WTO, například prostřednictvím veřejného fóra WTO ve formě vyváženého a reprezentativního shromáždění sociálních a hospodářských zástupců z různých odvětví a zájmů. (dgf)