Předseda Dassis se zúčastnil slavnostního předávání ocenění Silver Rose Awards

Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Georges Dassis se dne 23. ledna zúčastnil 15. slavnostního předávání ocenění Silver Rose Awards, jež v Evropském parlamentu uspořádala síť SOLIDAR ve spolupráci se Skupinou progresivní aliance socialistů a demokratů v EP a Stranou evropských socialistů.

Pan Dassis, jehož předsednictví se vyznačuje úsilím o vytvoření Evropy více založené na solidaritě, vyjádřil práci sítě SOLIDAR, která se snaží budovat spravedlivější Evropu, podporu jak sám za sebe, tak jménem Výboru: „Solidarita byla klíčovou hodnotou při zakládání Evropské unie a musí být i nadále nedílnou součástí evropského projektu.“

SOLIDAR je evropská síť sdružující více než 60 organizací občanské společnosti z 27 zemí, jež usiluje o větší sociální spravedlnost v Evropě i na celém světě. Ocenění Silver Rose Awards uděluje od roku 2000. Jeho účelem je vyzdvihnout práci organizací občanské společnosti a jednotlivců vytvářejících projekty a iniciativy, jejichž cílem je spravedlivější a solidárnější svět.