EHSV je rozdělen ve věci vysílání pracovníků v dopravě. Skupina Zaměstnavatelé je proti stanovisku EHSV.

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Skupina Zaměstnavatelé nepodpořila stanovisko EHSV Doba řízení a doba odpočinku, pracovní doba a vysílání pracovníků. Skupina se domnívá, že stanovisko dostatečně nezohlednilo rozdíly v názorech uvnitř Výboru, pokud jde o návrh Komise na vysílání pracovníků.

„Uplatňování pravidel pro vysílání pracovníků na mezinárodní silniční dopravu je protekcionistické a omezuje svobodu pohybu. Dokument, který EHSV přijal, tyto negativní důsledky bohužel nezohledňuje. Jednotný trh EU je vážně ohrožen a tisíce malých a středních podniků působících v odvětví dopravy po celé Evropě bude poškozeno,“ řekl Jacek P. Krawczyk, předseda skupiny Zaměstnavatelé.

Členové skupiny Zaměstnavatelé upozornili během diskuse na četné nesrovnalosti v návrhu Komise na vysílání pracovníků. Bez řádné infrastruktury by přísnější pravidla měla zcela opačný účinek a pracovní podmínky by nezlepšila.

Členové zdůraznili, že navržená pravidla vytvoří nejistotu a další administrativu jak pro řidiče, tak pro podniky. Poukázali na nepřesné definice v právní úpravě, jež by mohly vést k absurdním situacím.

Skupina ke stanovisku předložila řadu pozměňovacích návrhů, které však nezískaly podporu zpravodajky a většiny členů EHSV. Stanovisko bylo dne 18. ledna 2018 během plenárního zasedání EHSV přijato 193 hlasy pro, 89 hlasů bylo proti a 17 členů se zdrželo hlasování.(lj)