EHSV vyzývá Komisi, aby upřesnila navrhovaná kritéria pro oznamování přeshraničních daňových opatření.

Tax justice

Komise musí pro navrhovanou povinnost oznamovat přeshraniční daňová opatření a transakce určit přesnější charakteristické znaky, aby se předešlo subjektivnímu výkladu ze strany daňových poplatníků i daňových orgánů, což by mohlo vést k nadměrnému vykazování a administrativní zátěži, žádá EHSV ve svém stanovisku Opatření odrazující od vyhýbání se daňovým povinnostem a od daňových podvodů.

Nová směrnice Komise ukládá zprostředkovatelům (subjektům, podnikům nebo specialistům, kteří daňovým poplatníkům radí s daňovým plánováním) a v některých případech daňovým poplatníkům samým povinnost oznamovat daňové režimy, jež spadají mezi čtyři standardní druhy činností, jež se mají oznamovat daňovým orgánům. Informace budou automaticky sdíleny mezi vnitrostátními daňovými orgány.

„Rozsah navržených charakteristických znaků je velmi široký,“ řekl zpravodaj Victor Alistar (Různé zájmy, RO). „Komise musí při přezkumu kritérií nalézt kompromis mezi právní jistotou a flexibilitou, aby se zajistila účinnost odrazujícího prostředku a proveditelnost povinnosti,“ dodal.

EHSV také Komisi vyzývá, aby blíže vysvětlila, jak se směrnice uplatní na digitální hospodářství, a zajistila její proporcionalitu prostřednictvím udržení nízkých nákladů pro všechny podniky.

Výbor souhlasí s navrženou logistickou a technickou podporou zavádění příslušných nástrojů v členských státech i s cílem zvýšit transparentnost činností zprostředkovatelů pomocí navržených opatření.

„Povinnost podávání zpráv odradí zprostředkovatele od toho, aby předkládali systémy agresivního daňového plánování. Tento mechanismus vytvoří daňovou spravedlnost a přispěje ke spravedlivé hospodářské soutěži a stabilním daňovým příjmům členských států,“ uvedl spoluzpravodaj Petru Sorin Dandea (Zaměstnanci, RO). (jk)