Občanská společnost v EU: nástin dalšího vývoje do roku 2030 – mimořádná schůze skupiny Různé zájmy

skupina Různé zájmy v EHSV

Po druhém dni únorového plenárního zasedání uspořádá skupina III v prostorách EHSV (místnost JDE 62) svou mimořádnou schůzi na téma Občanská společnost v EU: nástin dalšího vývoje do roku 2030.

Cílem této schůze je představit studii nazvanou Budoucí vývoj občanské společnosti v Evropské unii do roku 2030, navrženou v rámci spolupráce se styčnou skupinou. Vypracováním studie pověřil EHSV slovinské Středisko pro informační služby, spolupráci a rozvoj nevládních organizací (CNVOS) a Evropskou síť národních organizací občanské společnosti (ENNA).

Na základě vyhodnocení nedávných analýz a studií, rozhovorů a průzkumů osvětluje studie současnou situaci organizací občanské společnosti na úrovni jednotlivých členských států i EU. Jejím cílem bylo prozkoumat hlavní problémy, s nimiž se organizace občanské společnosti potýkají, a navrhnout, jak tyto problémy řešit. Představuje pět scénářů založených na hlavních faktorech změn a formuluje několik konkrétních doporučení a závěrů.

Akce se zúčastní členové EHSV a zástupci evropských organizací občanské společnosti a moderovat ji bude šéfredaktorka EURACTIV, paní Daniela Vincenti. S projevem vystoupí Ramón Luis Valcárcel Siso, místopředseda Evropského parlamentu odpovědný za vztahy s EHSV a VR, Paweł Świeboda, zástupce ředitele Evropského centra politické strategie (Evropská komise), předsedové skupin EHSV a přední představitelé akademického světa. (ih)