„Made in Europe“ musí mít stejné podmínky jako konkurenti na evropském trhu

Protekcionismus není pro Evropu řešením, EU však nemůže dovolit ani to, aby byl její vnitřní trh zaplaven výrobky, jež odporují jejím sociálním a environmentálním normám a ohrožují její průmysl, varuje Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve zprávě, která byla přijata na lednovém plenárním zasedání a věnuje se komplexní průmyslové politice pro EU.

Evropa chce jít příkladem a mít výrobní průmysl, jenž chrání práva pracovníků, je šetrný k životnímu prostředí a investuje do inovací. To vše ale přináší značné náklady, které se odrážejí v ceně evropských výrobků. Aby EU zaručila, že její průmysl bude mít spravedlivé obchodní podmínky, musí zajistit, aby výrobky z celého světa, jež se dostávají na její trh, dodržovaly stejná pravidla. To je hlavní poselství stanoviska EHSV Komplexní přístup k průmyslové politice.

„Evropa nemůže… Nemůže si dovolit být naivní. Nadměrná kapacita, nezákonné státní podpory a další formy nekalé hospodářské soutěže musí být řešeny prostřednictvím unijní regulace při současném dodržování pravidel WTO,“ prohlásil zpravodaj Gonçalo Lobo Xavier (Zaměstnavatelé, PT).

EU se musí zabývat nástroji, jejichž pomocí lze proti těmto praktikám bojovat. Antidumpingová opatření EU musí být rychlejší, lépe monitorovaná a pružnější.

EHSV zdůraznil, že Evropa – oproti globálním hráčům, jako jsou Čína, Indie a Korea, kteří jsou, co se týče vypracovávání své průmyslové politiky, velmi aktivní – nemá žádný ucelený dlouhodobý výhled pro svůj průmysl.

Je zapotřebí soudržný průmyslový akční plán se závaznými cíli, harmonogramy a nástroji, který by řešil čtyři hlavní výzvy příštích deseti let: digitalizaci, změnu klimatu, globalizaci a demografické změny.

Zásadní je rovněž relokalizace alespoň některých odvětví evropského průmyslu.

Stanovisko bylo vypracováno na žádost bulharského předsednictví EU. (dm)