EHSV konzultuje kybernetickou bezpečnost s občanskou společností

EHSV vyzývá EU a její členské státy, aby přijaly model pro kybernetickou bezpečnost na evropské úrovni s cílem posílit mandát evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost a nakonec také zavést evropský systém certifikace pro služby a produkty online.

To jsou hlavní závěry veřejného slyšení na téma „Akt o kybernetické bezpečnosti“, jež se uskutečnilo dne 9. ledna 2018 v Bruselu a jež poskytlo informace, které budou použity při vypracovávání stanoviska EHSV, jež připravují Alberto Mazzola a Antonio Longo ze specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN).

EHSV celkově podporuje balíček týkající se kybernetické bezpečnosti, který představila Evropská komise v návrhu předloženém Radě v září 2017, a za zásadní označuje následující opatření.

  • Evropský model pro kybernetickou bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je v současnosti aktuální na celém světě. Jde o globální výzvu, neboť k útokům může dojít kdekoli a jejich cílem mohou být jednotlivci, organizace občanské společnosti, sociální systémy a hospodářská odvětví napříč členskými státy. EHSV proto vybízí EU, aby přijala nezbytná opatření a schválila model odolnosti vůči takovým útokům na evropské úrovni.

  • Silnější agentura EU pro kybernetickou bezpečnost

Střediskem odbornosti, pokud jde o kybernetickou bezpečnost v Evropě, je Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), jež nyní sídlí v Řecku. EHSV se domnívá, že by měla být rozvinuta a získat permanentní status a že by jí mělo být přiděleno více prostředků. Měla by se soustředit na elektronickou správu a univerzální služby (elektronické zdravotnictví) a také na prevenci zneužití totožnosti a podvodů online.

  • Evropská kybernetická certifikace

Aby byla zaručena vysoká úroveň bezpečnosti, doporučuje EHSV zavést rámec EU pro kybernetickou certifikaci založený na normách kybernetické bezpečnosti a IKT, jež budou společně definovány na evropské úrovni. Služby a produkty online by pak mohly být certifikovány v rámci náležitého systému označování s cílem zvýšit důvěru spotřebitelů. (mp)