V EHSV proběhla akce, na níž Komise představila svou příručku informující členské státy o využitelných možnostech financování na úrovni EU na podporu integrace migrantů

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádal v lednu spolu s Evropskou komisí akci, na níž Komise představila novou příručku, která má členským státům pomoci posílit integraci osob z přistěhovaleckých skupin díky efektivnějšímu a koordinovanějšímu využívání dostupných unijních nástrojů financování.

Tato příručka obsahuje praktická doporučení určená vnitrostátním a regionálním financujícím orgánům ohledně toho, jak si vybrat z různých fondů EU, které jsou k dispozici ve stávajícím rozpočtovém období, a jak je nejlépe nakombinovat.

Cílem je podpořit integraci více než 20 milionů státních příslušníků třetích zemí, kteří v EU pobývají legálně, avšak i nadále se setkávají s množstvím problémů a s diskriminací.

Jak bylo na této akci zdůrazněno, až 40 % z nich hrozí chudoba, 18 % je bez práce a 19 % předčasně ukončuje školní docházku, což je téměř dvakrát tolik co průměr v EU.

„EU musí projevit humánnost a solidaritu. Migranti nesmí být vnímáni jako přítěž. Jestliže budou náležitě začleněni, budou velkým přínosem nejen pro naši ekonomiku, ale i pro celou naši společnost,“ prohlásil předseda EHSV Georges Dassis. (ll)

Fotografie: evropská komisařka pro regionální politiku Corina Crețu, člen EHSV Cristian Pîrvulescu a předseda EHSV Georges Dassis