Jaké místo bude zaujímat kultura v budoucí Evropě? Na tuto otázku se Bruselu chystají odpovědět evropští studenti

V průběhu pěti týdnů navštíví členové Evropského hospodářského a sociálního výboru vybrané školy ve svých zemích, aby studentům pomohli s přípravou na akci „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS) – shromáždění mladých lidí, které se bude konat ve dnech 15. a 16. března 2018 v Bruselu.

Členové EHSV budou před tímto březnovým setkáním pracovat s vybranými studenty na přípravě odpovědí na některé z klíčových otázek týkajících se budoucnosti evropské kultury:

  • Co je to evropská kultura – je to jen souhrn národních tradic, nebo existují společné hodnoty, které z nás všech činí Evropany?
  • Jakou úlohu hraje kultura a kulturní výměna v životě studentů?
  • Jak se může Evropská unie přičinit o propagaci kultury (filmů, hudby, tance, literatury, divadla atd.) a o lepší ochranu památek našeho kulturního dědictví?
  • Jakou roli by mohla kultura sehrát v hospodářském oživení evropských regionů a měst?
  • Jakým způsobem může toto oživení přinést mladým lidem nové příležitosti z hlediska nových pracovních míst?

Tuto akci s názvem „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS) organizuje Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), jenž na evropské úrovni zastupuje občanskou společnost. Jedná se o stěžejní akci Výboru věnovanou mládeži. EHSV prostřednictvím této iniciativy zajišťuje, aby byly při tvorbě politik EU zohledňovány postoje, zkušenosti a nápady mladé generace.(ks)