Polské hnutí Stávka žen, které získalo druhou cenu, je občanské hnutí, jež vzniklo v roce 2016 jako reakce na pokus vlády o zrušení práva žen na interrupci. Od té doby se hnutí v zemi rozrostlo a uspořádalo řadu akcí, do nichž se zapojila spousta žen z malých a středně velkých polských měst. O zásadním významu tohoto hnutí v dnešním Polsku jsme si povídali s jeho představitelkou Martou Lempart.
EHSV info: Co pro Vás a pro Vaši organizaci toto ocenění znamená?

Marta Lempart: Máme pocit, že jsme vidět. Ženy, které dělají tu nejtěžší aktivistickou práci, která je mimo pozornost televizních kamer či velkých sdělovacích prostředků, není zachycována na uměleckých fotografiích ani uznávána, jen je terčem strašné nenávisti na internetu i ve skutečnosti, obyčejné ženy – učitelky, prodavačky, matky, zdravotní sestry, kuchařky a řidičky, které jsou ztělesněním změny, o niž v malých a středně velkých polských městech usilují, a jejich sebeobětování, odvaha, myšlenky, úsilí a úspěchy jsou konečně vidět a jsou konečně oceňovány. Uznání v mezinárodních dějinách psaných ženami i muži náleží těm, kteří nestojí o slávu, ale zaslouží si, aby jim a jejich názorům byla věnována pozornost a aby se jim dostalo podpory, přestože nepocházejí z hlavního či nějakého velkého města.
Znamená to rovněž konec feminismu vycházejícího z velkých měst a řízeného vládnoucí třídou a privilegovanými ženami z akademického prostředí. Obyčejné ženy, které byly umlčovány a ignorovány a jimiž bylo opovrhováno, jelikož nebyly považovány za dost „dobré/vzdělané/výřečné/připravené/uznávané“, aby mohly být feministkami, ženy, které se každodenně stavěly do přední linie, se nyní ujímají vedení, protože nejlépe vědí, že je to životně důležitý boj.
 

Co byste poradila jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?
1. Zrušte správní radu a namísto ní zřiďte asistenční oddělení, které bude koordinovat projekty a poskytovat jim podporu. Nikdy nevytvářejte a neprosazujte projekty shora dolů – od takového postupu upusťte a namísto toho si vybudujte pevnou podpůrnou síť. Musíte pochopit, že při 100% odpovědnosti za výsledek musí existovat 100% rozhodovací pravomoc. Financujte a všemožně podporujte cokoliv, co do vaší organizační vize zapadá třeba jen částečně. Není potřeba hledat a prosazovat 100% shodu v myšlenkách, názorech a krocích. Důvěřujte tomu, co lidé říkají, jak se cítí a co dělají. 2. Respektujte a podporujte místní aktivismus jakožto ústřední bod všeho, co děláte. Aktivně bojujte proti ignoranci a aroganci, s nimiž sdělovací prostředky přistupují k místnímu aktivismu, který je často neviditelný a státní sdělovací prostředky ho ignorují. Přestaňte pořádat svá setkání, workshopy a konference v hlavním městě své země.
3. Mluvte všedním jazykem.
4. Uvědomte si, jak jste jako lidé privilegovaní, a každý den ráno na to 5 minut myslete. Poté to využijte k pomoci lidem v tom, co dělají. Každý den podpořte alespoň jednoho člověka, s nímž nesouhlasíte, pokud jde o strategie, metody nebo činnosti. Postarejte se o to, aby byly názory menšiny ve vaší organizaci, tedy lidí, co se věčně zdržují slova, vždy respektovány. Lidi nelze nutit k tomu, aby se vydali určitým směrem, přestože se zdá být nejrozumnější a nejefektivnější. Lidé musí mít možnost si sami zvolit cestu, jíž se vydají. Jen tak dorazíme všichni k cíli.
5. Buďte laskaví. Buďte nad věcí.

Jakým způsobem hodláte tyto finanční prostředky konkrétně využít k poskytování další pomoci společnosti?
Prostředky budou použity na aktivní prevenci syndromu vyhoření aktivistů a boj proti němu (fond proti vyhoření). Většina žen v našem hnutí je pod tlakem ze strany státu a společnosti (policejní vyšetřování, soudní stíhání), mnohé z nich jsou oběťmi obtěžování a kyberšikany, mají problémy v práci či s udržením svých podniků v chodu, což má rovněž dopad na jejich děti a rodiny. Tento tlak a míra angažovanosti si vybírají daň na jejich duševním zdraví i celkovém zdravotním stavu.
Část fondu bude rovněž využita k návratu ke kořenům hnutí. Máme v plánu kontaktovat všechny původní organizátorky první stávky, které se již z různých důvodů (ať už se jedná o osobní situaci či fakt, že vstoupily do jiných organizací nebo měly osobní konflikt) v hnutí neangažují, a v den 4. výročí stávky (3. října 2020) uspořádat celostátní setkání.

Polsko má dlouhou historii feministického aktivismu. Bylo jednou z prvních evropských zemí, které uzákonily volební právo žen. Polsko je však rovněž ovlivňováno konzervativními názory. Co pro vás tato cena na pozadí uvedených skutečností znamená?
Představuje pro nás velkou podporu v boji v první linii proti pravicovému populismu a náboženským fanatikům a vzdoru vůči nim. S ženami, které aktivně bojují proti silně sponzorované a mezinárodně organizované vlně protiženského a protilidského „nového světového pořádku“, si totiž vlády a mezinárodní instituce zjevně nevědí rady. Polsko bylo v roce 2016 cvičištěm náboženských extremistů, kteří usilovali o úplný zákaz interrupce. Ten boj prohráli. Nečekali žádný či velký odpor, ale ženy se proti nim odhodlaně staví svým opravdovým každodenním úsilím.