Program #mimmitkoodaa bere útokem segregaci mužů a žen v odvětví informačních technologií

Hlavním posláním finského sdružení zaměřeného na software a elektronické obchodování Ohjelmisto- ja e-business, které získalo čtvrtou cenu, je docílit toho, aby více žen získalo znalosti o softwaru. Toto sdružení nabízí praktické a bezplatné workshopy pro ženy, které nemají žádné předchozí zkušenosti s programováním, aby jim pomohlo prosadit se v odvětví informačních technologií. Rasmus Roiha a Milja Köpsi nám vysvětlili svou filosofii a také to, jak hodlají vynaložit finanční odměnu, kterou získali společně s cenou.

EHSV info: Co pro Vás a pro Vaši organizaci toto ocenění znamená?

Rasmus Roiha a Milja Köpsi: Jsme nesmírně vděčni a cítíme se poctěni. Ještě více nás to motivuje, abychom pokračovali v naší práci na programu #mimmitkoodaa. Ten bude mít ještě větší dopad, neboť se rozrůstá a oblast jeho působnosti se rozšiřuje. V současné době jej využívá více než pět tisíc žen a desítky podniků. Naším cílem je do něj v příštích dvou letech zapojit deset tisíc žen a stovku podniků. Ocenění EHSV, které tento program získal, vzbudilo kladný ohlas v médiích a pomohlo nám navázat kontakty s větším počtem zaangažovaných partnerů.

Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy podobného druhu úspěšné? 

Měly by se zaměřit na konkrétní oblast a nabídnout něco hmatatelného, nikoli pouze seminář nebo více informací. Většinou je snadné získat účastníky pro různé programy, zvláště, když poskytujete něco zdarma. V našem případě úspěch přišel v okamžiku, kdy jsme získali první podniky, protože jejich příspěvek je zásadní: platí poplatky za zahajovací akce (budování komunity) a zároveň se angažují v pořádání workshopů pro začátečníky (cvičení a praktická činnost). Pečlivě jsme si vybrali a pozvali prvních osm společností, a získali tak špičkové podniky, které se do programu zapojily. Pak už bylo snazší se rozvíjet. Takže stručně řečeno, začít něčím praktickým je skvělý způsob, jak ověřit, zdá má nápad na program či jakákoli novátorská myšlenka smysl. 

Jak konkrétně hodláte tyto finanční prostředky využít k další pomoci společnosti?

V roce 2020 rozšíříme program #mimmitkoodaa po celém Finsku. Uspořádáme motivační akce, na nichž představíme inspirativní kariérní příběhy a rady pro vzdělávání, budeme vysvětlovat, jaká pracovní místa a podnikatelské a pracovní příležitosti nabízí softwarové odvětví a jak mohou ženy využívat své vlastní životní a pracovní zkušenosti v oblasti technologií

Proběhne také více velice oblíbených praktických workshopů, na nichž si ženy mohou vyzkoušet různé druhy systémů pro správu obsahu, programovací jazyky, testování umělé inteligence, etický hacking atd.

Finské sdružení zaměřené na software a elektronické obchodování zveřejňuje inspirativní kariérní příběhy žen, aby se ženy mohly vzájemně motivovat a podporovat a začaly vnímat informační a komunikační technologie jako možnou volbu zaměstnání. Nakolik to podle Vás pomáhá ženám najít si v softwarovém odvětví své místo? 

Příklady a vzory mají v naší oblasti činnosti neuvěřitelnou cenu. Každý si může najít v prezentacích různých lidí s různou profesní dráhou příklady a inspiraci pro svou vlastní cestu. Tímto způsobem můžeme oslabit a zvrátit předsudky (vědomé či podvědomé), které stále v softwarovém odvětví panují.

Navíc budujeme síť pro ženy, které již v tomto odvětví jsou nebo se o práci v něm zajímají. Například zájem o živou diskusi na Instagramu s otázkami a odpověďmi předčil naše očkávání. Něco takového předtím v našem odvětví nikdy nikdo nezkusil.

Hodlá Vaše síť také pomáhat mladým studentkám, aby si ve škole zvolily takové předměty, jako jsou přírodní vědy, technologie, inženýrství nebo matematika? Či se vám již podařilo je v rámci současného projektu oslovit?

Cílovou skupinou programu #mimmitkoodaa's jsou sice dospělé ženy, ale jak se ukazuje, tyto ženy jsou inspirativním vzorem i pro mladé ženy a dívky. Dospělé ženy i pouze se základními znalostmi o vývoji softwaru a o možnostech, které může poskytovat mimo jiné prostřednictvím digitalizace, mají šanci na lepší kariéru, což bude mít také dopad na jejich okolí, rodinu a přátele.