Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) jakožto hlas evropské občanské společnosti uznává a podporuje cennou práci nejrůznějších organizací občanské společnosti, odborových svazů a zaměstnavatelských sdružení v EU, které se dennodenně svým vlastním způsobem snaží o to, aby se Unie stala lepším místem pro život.

Jednou za rok uděluje EHSV zvláštní cenu, aby tak vyjádřil své uznání a ocenil mimořádné úspěchy evropské občanské společnosti v určité oblasti. Nejprve přitom pečlivě zvolí téma, které pokrývá důležitou část jeho práce. Letos byla naše Cena pro občanskou společnost udělena již po jedenácté. Velice mě těší a jsem hrdá na to, že tentokrát jsme se ji rozhodli věnovat všem těm, kdo usilují o posílení postavení žen a dosažení rovnosti žen a mužů.

Stručně

Sledujte slavnostní předávání Ceny pro občanskou společnost za rok 2019

V našem videu se znovu podívejte na nejlepší okamžiky z předávání cen.

Brožura o Ceně pro občanskou společnost

EHSV vydal brožuru, v níž je popsáno všech pět vítězných projektů a kde jsou uvedeny obecné informace o Ceně pro občanskou společnost.

Cena pro občanskou společnost za rok 2019 v médiích

Přehled titulků článků o Ceně pro občanskou společnost za rok 2019, které se dosud objevily v médiích

Novinky z EHSV

V soutěži o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2019 na téma rovnosti žen a mužů zvítězila italská organizace „Ženská toponomastika“

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) udělil dne 12. prosince ceny pěti organizacím občanské společnosti, které usilují o rovné příležitosti pro ženy a muže, zvyšují povědomí o potenciálu a úspěších žen a přispívají k posílení jejich postavení v evropské společnosti a ekonomice. Cena ve výši 50 000 EUR byla rozdělena mezi pět vítězných projektů. První cenu ve výši 14 000 EUR získala italská organizace „Ženská toponomastika“. Další čtyři finalisté obdrželi po 9 000 EUR a umístili se v tomto pořadí: polské hnutí Strajk Kobiet (Stávka žen), bulharská Asociace NAJA s projektem pohádek, finské sdružení zaměřené na software a elektronické podnikání Ohjelmisto- ja e-business s programem Women Code (Ženy programují) a organizace The Brussels Binder z Belgie.

Vítězové si berou slovo

Co se skrývá za jménem aneb toponomastika coby nástroj boje za rovnost pohlaví

Italská organizace Toponomastica femminile, která získala první cenu, se snaží prosazovat rovnost mezi ženami a muži tím, že pojmenovává veřejná místa, zejména ulice ve městech, náměstí a parky, po významných ženách. Podle Marie Pie Ercolini může toto symbolické uznání jejich přínosu pro společnost výrazně přispět k zajištění právoplatného postavení žen ve společnosti.

Polské hnutí Stávka žen: ženy z malých měst v boji za práva žen

Polské hnutí Stávka žen, které získalo druhou cenu, je občanské hnutí, jež vzniklo v roce 2016 jako reakce na pokus vlády o zrušení práva žen na interrupci. Od té doby se hnutí v zemi rozrostlo a uspořádalo řadu akcí, do nichž se zapojila spousta žen z malých a středně velkých polských měst. O zásadním významu tohoto hnutí v dnešním Polsku jsme si povídali s jeho představitelkou Martou Lempart.

 

Domácí násilí je podle Asociace NAJA společenský problém, nikoli soukromý

Bulharská Asociace Naja, která získala třetí cenu, bojuje již 20 let proti domácímu násilí v malých, znevýhodněných komunitách a poskytuje sociální pomoc obětem v nouzi. Jak v tomto rozhovoru vysvětluje Svetla Sivčeva, zároveň se tato asociace zaměřuje na prevenci tím, že pracuje s malými dětmi a hledá způsoby, jak odstranit sociální stereotypy, a umožnit tak dětem rozšiřovat si obzory a plně rozvinout svůj potenciál.

Program #mimmitkoodaa bere útokem segregaci mužů a žen v odvětví informačních technologií

Hlavním posláním finského sdružení zaměřeného na software a elektronické obchodování Ohjelmisto- ja e-business, které získalo čtvrtou cenu, je docílit toho, aby více žen získalo znalosti o softwaru. Toto sdružení nabízí praktické a bezplatné workshopy pro ženy, které nemají žádné předchozí zkušenosti s programováním, aby jim pomohlo prosadit se v odvětví informačních technologií. Rasmus Roiha a Milja Köpsi nám vysvětlili svou filosofii a také to, jak hodlají vynaložit finanční odměnu, kterou získali společně s cenou.

Organizace The Brussels Binder mění podobu panelových diskusí v Bruselu

V Bruselu se každoročně koná mnoho debat. Dvě třetiny řečníků účastnících se těchto panelových diskusí jsou muži. Existuje však řada žen, které by mohly diskuse probíhající v EU obohatit o své odborné znalosti a vnést do nich rozmanitost. Strategie organizace The Brussels Binder pro řešení této nerovnováhy se zaměřuje především na vybudování platformy, která může působit jako kontaktní místo pro odbornice a organizátory panelových diskusí, kteří hledají řečníky. EHSV Info představuje rozhovor s Juliane Schmidt o celkové strategii této organizace, která chce změnit mužský charakter panelových diskusí v Bruselu.