Aria Nuova: kulturní dědictví pomáhá sociálnímu začleňování

Družstvo Aria Nuova prostřednictvím svého projektu EcoMuseo pomáhá lidem s mentálním postižením poznávat kulturní dědictví a tvrdí, že právo na kulturu je všeobecné. Tím, že se jim díky této iniciativě umožní, aby měli přístup k památkám a následně vyjádřili své estetické zážitky v participativních laboratořích, se snižuje jejich pocit izolovanosti. Zástupce družstva Aria Nuova pan Vincenzo Griffo řekl, že cena představuje výmluvný důkaz svědčící o důležitosti začleňování a solidarity jak pro občanskou společnost obecně, tak zejména pro osoby se zdravotním postižením.

EHSV info: Co pro Vás a pro Vaši organizaci toto ocenění znamená?

Aria Nuova: Tato cena představuje završení procesu, ve který jsme hluboce věřili a který nám umožnil vyzkoušet inovativní formy rehabilitace pro klienty psychiatrických služeb a zajistit, aby měli přístup ke kulturním a estetickým činnostem, jež poskytují zážitky se zásadním významem pro osobní rozvoj jednotlivce, a mohli se na těchto činnostech podílet.

Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?

Jiným organizacím bych poradil, aby podporovaly jakýkoli projekt, jenž usiluje o zvýšení povědomí veřejnosti, tak aby mohl kdokoli ocenit hodnotu kulturního dědictví, jež je plně inkluzivní.

Jak využijete tyto konkrétní finanční prostředky, abyste dále pomáhali uvedené komunitě?

Jsme hrdí na uznání, jehož se nám dostalo. Finanční prostředky využijeme na zvýšení počtu projektů a iniciativ spojených s projektem EcoMuseo. Naším záměrem je získat pro spolupráci více psychiatrických rehabilitačních středisek a konečným cílem pak zajistit, že si celá veřejnost bude vědoma toho, že je důležité lépe zpřístupnit kulturní dědictví.

V Itálii byla sociální ochrana zdravotně postižených snížena o 10 milionů EUR za dva roky (2018–2019) a zákon „Dopo di noi“ (Až tu nebudeme), jenž jim poskytuje sociální ochranu v okamžiku, kdy už nemají rodinu, která se o ně stará, je zřejmě funkční jen ve čtyřech regionech. Co pro vás tato cena na pozadí uvedených skutečností znamená?

Uznání, kterého se nám prostřednictvím ceny EHSV dostalo, získává ještě více na významu, podíváme-li se na italský právní rámec, který stále nevěnuje dostatečnou pozornost potřebám osob se zdravotním postižením a má výrazné slabiny, pokud jde o jejich ochranu. Podobné právní vakuum je tím spíše nepřijatelné vzhledem ke stávající sociální situaci (zejména v posledních letech), jež přímo volá po tom, aby instituce věnovaly větší pozornost potřebám, které lze jasně označit za základní lidská práva zakotvená v italské ústavě a zdůrazněná v evropské legislativě.

To, že jde o tak prestižní cenu, je známkou toho, že problémy spojené s duševním zdravím stále více vcházejí ve známost. Jedná se o oblast, jež je dosud společensky výrazně stigmatizována, a proto tato cena představuje výmluvný důkaz svědčící o důležitosti začleňování a solidarity jak pro občanskou společnost obecně, tak zejména pro osoby se zdravotním postižením. Je pro nás podnětem k tomu, abychom vytrvali v průkopnických činnostech zaměřených na zavádění dalších forem pomoci, vykresluje obraz země, která podporuje solidaritu a začleňování, a je jasným stvrzením hodnot Evropské unie.