Ženy, které míří výš s iniciativou SWANS

Organizace, jež pomáhá znevýhodněným talentovaným ženám získat kvalitní vzdělání, a tak zlepšit jejich šance dosáhnout kariéry, která je bude naplňovat, využije peněžní odměnu k tomu, aby nabídla pomoc většímu počtu potenciálně ambiciózních žen, řekla zástupkyně SWANS Martha Dudzinski.

EHSV info: Co pro Vás a pro Vaši organizaci toto ocenění znamená?

SWANS: Skutečnost, že se naší činnosti dostalo uznání prostřednictvím tak prestižního ocenění, jakým je Cena pro občanskou společnost, je nesmírně hodnotným signálem pro všechny ženy z rodin přistěhovalců, zejména ale pro ty, které se účastní našich seminářů, protože díky tomu cítí, že je někdo podporuje a váží si jich, a povzbuzuje je to k tomu, aby pokračovaly ve zvolené cestě.

Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?

Nejdůležitějšími faktory úspěchu, pokud jde o přínos občanské společnosti, jsou skutečné nadšení a motivace. Tomu, co děláte, musíte pevně věřit, protože například na rozdíl od soukromého sektoru zde neexistují jiné faktory, jako třeba peníze, které by vás mohly pohánět. Díky hodnověrnosti vyplývající z vaší víry v to, co děláte, se bude šířit entuziasmus, což vám pomůže s úspěšným uskutečňováním vašich cílů.

Jak využijete tyto konkrétní finanční prostředky, abyste dále pomáhali uvedené komunitě?

Peněžní odměna nám umožní uspořádat další semináře a možná i větší akci pro mladé ženy v naší komunitě zaměřenou na navazování kontaktů, kde se bude možné podělit o nápady a zkušenosti a také se sblížit a propojit.

Jste organizace zabývající se začleněním migrantů. Pokud byste měli možnost uzákonit jedno konkrétní právní ujednání na evropské úrovni, o jaké by se jednalo?

Četné vědecké studie jasně ukazují, že naše stávající trhy práce upřednostňují bílé muže na úkor žen, lidí s jinou barvou pleti a dalších menšin. Právní opatření by v zájmu zjednání nápravy a vytvoření rovných podmínek mohla tomuto procesu zajistit dočasnou podporu. Nediskriminační výběrové řízení a kvóty mohou zaměstnavatele přinutit, aby se snažili najít kandidáta, který je skutečně nejkompetentnější, a tak se naučili, jak přilákat a získat zaměstnance z rozličných prostředí, která tak dlouho opomíjeli. Tato opatření však spolu s pozitivní diskriminací vždy čelí problému s legitimitou: nikdo nechce, aby se k jeho kvalifikaci nepřihlíželo a byl označen za „ženu/migranta atd. přijaté na základě kvót“. Tento styl myšlení obviňující menšiny z nedostatečné kvalifikovanosti však můžeme překonat pouze tak, že začneme připouštět, že současný trh práce není primárně založen na kvalifikaci, ale na kopírování stávajících struktur ovládaných bílými muži. Čím dříve se zaměstnavatelé rozhodnou překonat své nevědomé předsudky, tím dříve budou moci všichni věřit, že se jejich usilovná práce a kvalifikace vyplatí.