Balkans Beyond Borders – popustit uzdu kreativitě mládeže, a zacelit tak válečné rány

Organizace Balkans Beyond Borders sdružuje mladé lidi z celého Balkánu, aby se prostřednictvím pořádání filmového festivalu navzájem seznámili se svými kulturami. Chce se tak vyrovnat s pohnutou minulostí tohoto regionu. Pokud se má totiž něco změnit, změní se to díky mladým lidem, v neposlední řadě i v jejich prospěch, říká Veroniki Krikoni z Balkans Beyond Borders.

EHSV info: Co pro Vás a pro Vaši organizaci toto ocenění znamená?

Balkans Beyond Borders: Naše organizace oslaví v roce 2019 své 10. výročí a toto ocenění bude mít kromě podstatného příspěvku k naší práci rovněž symbolickou hodnotu. Být mezi laureáty ceny EHSV je odměnou za deset let naší práce. Získání ocenění poskytne našemu festivalu podporu, kterou potřebuje k rozšíření své činnosti a svého poselství a ke zvýšení své viditelnosti na více místech Evropy, a to jak fyzicky, prostřednictvím kulturních akcí, tak elektronicky, prostřednictvím naší internetové platformy. Umění tak podpoří dialog. Ocenění nám rovněž umožní propojit komunitu naší organizace, pořádat speciální kurzy věnované inovativním tématům a technikám a poskytnout skutečnou platformu, která přispěje k vytvoření evropského veřejného prostoru tím, že umožní sdílení společných evropských hodnot, identit a dědictví.

Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?

Rady bychom měli dvě: jednak vytrvat, stát si za svým a pracovat metodicky, přičemž hlavním aspektem je otevřenost. Společně jsme silnější. A za druhé, snažit se najít správné partnery, kteří budou odpovídat vaší vizi a poselství a mohou nabídnout doplňkové dovednosti a pomohou vám zdokonalit vaše dovednosti.

Jakým způsobem hodláte konkrétně tyto finanční prostředky využít k poskytování další pomoci v rámci komunity?

Naše organizace se soustředí na myšlenku sdílení, což bylo i tématem letošního festivalu. Sdílení nápadů, sdílení kultur, sdílení našich zdrojů se všemi, kdo je potřebují. Získané prostředky nám proto umožní účinněji sdílet s více lidmi náš sen o lepší Evropě a ještě více se zaměřit na mladší generace. Nesmíme totiž zapomínat na to, že pokud se má něco změnit, změní se to díky mladým lidem (a v jejich prospěch).

Balkans Beyond Borders se zaměřuje na mladé lidi, ale co starší generace, v nichž válka zanechala hlubší jizvy? Myslíte si, že i u nich bude tento přístup fungovat?

To je výzva, kterou musíme přijmout. Mladí lidé jsou budoucností Evropy, ale starší generace utrpěly válečné šrámy. Dát mladším generacím prostor, aby mohly vyjadřovat svůj názor, aby mohly utvářet a přetvářet svou minulost, to je však něco, co může být přínosem i pro starší generace. Mottem Evropského roku kulturního dědictví je „když se minulost setkává s budoucností“. A přesně toho se snažíme dosáhnout tím, že prostřednictvím energie mladých lidí překleneme propast mezi různými obdobími a zaměříme se na starší generace.