Safe Passage: zachovat kulturu lidských práv

Britská organizace, jež usiluje o to, aby byly dětským uprchlíkům poskytovány bezpečné a legální cesty do Spojeného království, použije finanční odměnu spojenou s oceněním na podporu dosažení svého cíle, jímž je přesídlit během 10 let 10 000 dětí, uvedla Charlotte Morris, vedoucí oddělení pro komunikaci a rozvoj této organizace, pro EHSV info.

EHSV info: Co toto ocenění pro Vás a pro Vaši organizaci znamená?

Safe Passage Ocenění nás utvrzuje v našem pevném odhodlání učinit ústředním bodem naší práce lidskou důstojnost a lidská práva. Jedná se o hodnoty, které, jak víme, uznávají lidé v celé Evropě a které zůstávají navzdory nejistotám budoucnosti stálé.

Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?

V Safe Passage jsme odhodláni uprchlíkům zprostředkovat bezpečné a legální cesty. Náš tým i naši partneři vyznávají přístup „prostě to udělej“. Díky tomu, že jsme malá organizace, je to snazší.

Jakým způsobem hodláte konkrétně tyto finanční prostředky využít k poskytování další pomoci společnosti?

Ocenění nám pomůže pokračovat v naší kampani za to, aby byla umožněna bezpečná cesta většímu počtu dětských uprchlíků, a to zejména s cílem:

ZAPRVÉ hájit právo dětských uprchlíků v Evropě na sloučení s rodinami ve Spojeném království, a to teď i po brexitu.

ZADRUHÉ pokračovat v naší kampani, jejímž cílem je, aby se britská vláda zavázala přesídlit 10 000 dětských uprchlíků v příštích 10 letech.

ZATŘETÍ bojovat za vytvoření pozitivního posunu veřejného mínění v tom smyslu, aby Británie – a v širším měřítku celá Evropa – poskytovala uprchlíkům ochranu.

Jak Vaši práci ovlivní brexit?

Máme připravené plány, jež by měly zajistit, aby naše fungování neovlivnil. Dosáhli jsme změny zákona o vystoupení z Unie, díky níž budou moci být dětští uprchlíci i po brexitu slučováni se svými rodinami v Británii. Budeme rovněž pokračovat ve slučování uprchlíků s jejich rodinami v Evropě.