Dostupné jazyky:

Úvodník

EHSV oceňuje šiřitele evropských hodnot

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

předání ceny pro občanskou společnost je každoročně významným momentem pro Evropský hospodářský a sociální výbor, který ji uděluje, stejně jako pro všechny organizace občanské společnosti, jež svou činností zlepšují soužití v Evropě. Touto cenou se totiž symbolicky odměňuje a zviditelňuje právě evropská občanská společnost v celé své rozmanitosti a pestrosti.

Nové publikace

Brožura o Ceně pro občanskou společnost

EHSV vydal brožuru, v níž je popsáno pět vítězných projektů a kde jsou uvedeny obecné informace o Ceně pro občanskou společnost.

Novinky z EHSV

Německá organizace Danube-Networkers for Europe se stala výhercem Ceny EHSV pro občanskou společnost za rok 2018

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 13. prosince ocenil pět organizací občanské společnosti za jejich vynikající projekty, které upevňují evropské hodnoty, vyzdvihují různorodost mnoha identit Evropy a propagují kulturní dědictví jako způsob, jak znovu sblížit Evropany.

Tastes of Danube – Věříme v chléb

Chcete-li Evropanům přiblížit myšlenku jednotné a mírové Evropy, musíte zapojit obyčejné lidi, říká Eva Hrabal z vítězné organizace.

 

Ženy, které míří výš s iniciativou SWANS

Organizace, jež pomáhá znevýhodněným talentovaným ženám získat kvalitní vzdělání, a tak zlepšit jejich šance dosáhnout kariéry, která je bude naplňovat, využije peněžní odměnu k tomu, aby nabídla pomoc většímu počtu potenciálně ambiciózních žen, řekla zástupkyně SWANS Martha Dudzinski.

Aria Nuova: kulturní dědictví pomáhá sociálnímu začleňování

Družstvo Aria Nuova prostřednictvím svého projektu EcoMuseo pomáhá lidem s mentálním postižením poznávat kulturní dědictví a tvrdí, že právo na kulturu je všeobecné. Tím, že se jim díky této iniciativě umožní, aby měli přístup k památkám a následně vyjádřili své estetické zážitky v participativních laboratořích, se snižuje jejich pocit izolovanosti. Zástupce družstva Aria Nuova pan Vincenzo Griffo řekl, že cena představuje výmluvný důkaz svědčící o důležitosti začleňování a solidarity jak pro občanskou společnost obecně, tak zejména pro osoby se zdravotním postižením.

Balkans Beyond Borders – popustit uzdu kreativitě mládeže, a zacelit tak válečné rány

Organizace Balkans Beyond Borders sdružuje mladé lidi z celého Balkánu, aby se prostřednictvím pořádání filmového festivalu navzájem seznámili se svými kulturami. Chce se tak vyrovnat s pohnutou minulostí tohoto regionu. Pokud se má totiž něco změnit, změní se to díky mladým lidem, v neposlední řadě i v jejich prospěch, říká Veroniki Krikoni z Balkans Beyond Borders.

Safe Passage: zachovat kulturu lidských práv

Britská organizace, jež usiluje o to, aby byly dětským uprchlíkům poskytovány bezpečné a legální cesty do Spojeného království, použije finanční odměnu spojenou s oceněním na podporu dosažení svého cíle, jímž je přesídlit během 10 let 10 000 dětí, uvedla Charlotte Morris, vedoucí oddělení pro komunikaci a rozvoj této organizace, pro EHSV info.