Německý projekt „Discovering hands“ obsadil první místo v soutěži o Cenu EHSV pro občanskou společnost 2017

Discovering hands

Dále byly oceněny iniciativy z Řecka, Belgie, Itálie a Španělska

Německý projekt Discovering hands, v jehož rámci jsou zaškolovány nevidomé a zrakově postižené ženy s cílem využít jejich vyvinutějších hmatových schopností k vylepšení systému včasného odhalování rakoviny prsu, získal finanční cenu ve výši 14 000 EUR. Ostatní čtyři iniciativy z Řecka, Belgie, Itálie a Španělska obdržely po 9 000 EUR.

Těchto pět vítězných projektů je názorným příkladem toho, co nevládní organizace v celé Evropě činí pro to, aby některým z nejvíce ohrožených a znevýhodněných skupin obyvatelstva pomohly vstoupit na trh práce. Každý z nich dokládá, že místní organizace hrají zásadní roli při zajišťování větší inkluzivnosti trhu práce a pobízení lidí ze všech věkových a sociálních skupin k nástupu do zaměstnání nebo k zahájení podnikatelské činnosti.

„Je pro mne velkým potěšením a poctou, že mohu vítězům předat tuto cenu. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych jim poblahopřál, ale také abych vzdal zasloužený hold všem jednotlivcům a organizacím občanské společnosti, kteří svou usilovnou prací a angažovaností pro zkvalitnění života lidí jdou nám všem příkladem,“ prohlásil předseda EHSV Georges Dassis.

Iniciativa REvive Greece pomáhá uprchlíkům, žadatelům o azyl a migrantům začlenit se do společnosti přijímajících zemí tím, že je učí programovat a zprostředkovává jim kontakty s mladými evropskými podnikateli. Belgický DUO for a JOB je mezigenerační a mezikulturní mentorský program, v jehož rámci je mladým migrantům hledajícím práci po dobu 6 měsíců bezplatně poskytováno individuální poradenství osobami staršími 50 let, jež mají pracovní zkušenosti v podobném oboru. Italský projekt Progetto Quid, který uskutečňuje Cooperativa Sociale Quid, je etická módní značka, jež pomáhá ohroženým a znevýhodněným skupinám, jako jsou žadatelé o azyl, osoby nucené k otrocké práci či prostituci a oběti domácího násilí, začlenit se na trh práce. Účelem španělského projektu Laundry ID realizovaného ústavem Instituto de Robótica para la Dependencia (IRD) je vytvořit pracovní místa pro zdravotně postižené osoby v prádelně, která byla technicky upravena a přizpůsobena jejich potřebám.

Těchto pět vítězů bylo vybráno mezi více než 100 projekty. Z vysokého počtu přihlášek do soutěže o Cenu pro občanskou společnost 2017 je patrné, že nezaměstnanost zůstává pro Evropu skutečným problémem – bez práce je každý desátý občan a každému čtvrtému hrozí chudoba či sociální vyloučení. (sg)